Tips från praktikcoachen

Ett sätt att bli klokare och undvika fallgropar är att fråga folk som vet vad de talar om. Som Fredrik Lundmark på Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, en utbildning som har funnits i dryga fyrtio år och alltid har erbjudit praktik.

Fredrik Lundmark förstår att somliga kan tycka att det känns knepigt att pussla in praktik i utbildningen, men menar samtidigt att fördelarna gör det mödan värt.

Foto: Lena Holmberg

Vis av erfarenhet, vilka är dina bästa praktiktips till programansvariga som nervöst står i startgroparna?

 – Jag skulle säga att följande fem saker är viktigast: 

  1. Håll en informationsträff med studenterna där ni berättar om vad praktiken går ut på, vilka studieresultat ni förväntar er, samt öppnar upp för frågor och funderingar.
  2. Kom ihåg att ni inte alltid behöver ordna praktikplatser till era studenter. Är de väl förberedda på vad som förväntas av dem, så sköter de gärna den biten själva. Många ser praktiken som en bra chans att scanna av marknaden och försöka få in en fot där de skulle vilja jobba.
  3. Kontrollera däremot att arbetsplatserna i fråga verkar vara lämpliga utifrån er utbildning. Verksamheterna bör inte vara för "snäva", utan kunna ge studenterna nyttiga perspektiv.
  4. Kontakta den tänkta handledaren på arbetsplatsen för att säkerställa att hen förstår vad det innebär att ta emot en praktikant och se till att era förväntningar överensstämmer. Studenterna behöver guidning för att kunna se, lära och delta på ett bra sätt.
  5. Följ upp erfarenheterna av praktikperioden med både arbetsgivaren och studenten.

När ska man lägga in praktik i utbildningen då?

– Det beror på syfte och typ av utbildning. Ibland kan det vara nyttigt att erbjuda praktik tidigt för att exempelvis ge en inblick i olika tänkbara vägval vad gäller inriktning på studierna. Vi föredrar att ha den i slutet. Då har studenterna mycket på fötterna, vilket bidrar till att företagen får ett bra intryck av våra studenter samtidigt som det känns tryggt för studenterna själva.

Vilka fördelar ser du med praktik?

– Jag skulle vilja lyfta fram tre aspekter som är positiva för alla inblandade; arbetsplatsen i fråga, studenten och utbildningen. 

  1. Vår erfarenhet är att de flesta verksamheter är positiva till att ta emot praktikanter från Umeå universitet, eftersom vi har ett gott rykte. Sedan handlar det förstås också om personkemi – och praktik ger arbetsgivare chans att testa av hur en viss person fungerar hos just dem.
  2. För studenterna innebär praktik ofta en uppskattad ingång till arbetsmarknaden. Många får in en fot till exjobb, vikariat och framtida karriärer den här vägen.
  3. Genom att följa upp erfarenheterna av praktiken får även utbildningen värdefull feedback, som kan ge idéer till utveckling av det egna programmet. Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad och relevant. 

 

Lena Holmberg
2022-11-30