Branschråd en viktig del för relevansbedömning av program

Milica Rancic började arbeta på Mälardalens högskola i Västerås år 2017. Hon är programsamordnare för två program inom matematik och statistik. Tillsammans med studenter, programföreträdare, utbildningsledare och representanter från branschen utgör de ett branschråd för relevansbedömning av programmen.

Varför är det bra med ett branschråd?

– Idén med branschrådet är att vi kan berätta hur vi tänker kring programmet, om vi vill lägga till en ny kurs eller ändra strukturen i programmet till exempel och då kan de från branschen komma med bra synpunkter som är väldigt värdefulla för oss. För något år sedan påpekade till exempel verksamma inom branschen att den mjukvara vi använder i utbildningen är helt irrelevant idag, så då gjorde vi en ändring omgående och började undervisa i den mjukvara som används i branschen.

Vad har ni för agenda på era träffar i branschrådet?

– Branschrådet träffas en gång per termin och då följs en agenda från Universitetets Kanslers Ämbetet, UKÄ. Därifrån får vi punkter som måste gås igenom vid varje träff.

Milica Rancic berättar att branschrådet själva inte kan ta några beslut utan att det också måste diskuteras i programrådet och kollegiet där alla lärare träffas.

– Om alla är överens går vi över till ämneskollegiet och sedan skickas det till programansvarig som skapar ett förslag i en viss form som sedan skickas till fakultetsnämnden där beslutet tas.

Relevansbedömning av program pågår hela tiden, men Milica Rancic berättar att det är viktigt att koppla in människor från branschen vid vissa tillfällen för att få synpunkter från de som är verksamma. Något som Milica Rancic också siktar på är att få med är alumner som i dagsläget inte ingår i branschrådet.

– Däremot har vi något som kallas "After noon with alumni" då det kommer alumner och gästföreläser. Det är väldigt värdefullt för studenterna att få veta hur det funkar att söka jobb, vilka frågor man fick på intervjun och vad från utbildningen som alumnerna haft nytta av i arbetslivet och tvärtom. Jag skulle gärna vilja ha med alumner i branschrådet också, så det kommer vi arbeta med under året.

Finns det några fallgropar med branschrådet?

– Även om det bara är en träff per termin så är det svårt att hitta människor i branschen som vill ställa upp. Vi har dock turen att ha en anställd på universitetet som också jobbar i branschen. Men eftersom de från branschen inte får betalt är det svårt att få med de eftersom det måste ske på kvällstid också när alla är lediga.

VERKTYGSLÅDA FÖR BEDÖMNING AV UTBILDNINGARS RELEVANS FÖR ARBETSLIVET

Lena Holmberg
2022-11-30