Workshop för kartläggning av arbetslivsanknytning i utbildningen

Marie Magnell vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har länge varit engagerad i studenternas väg ut i arbetslivet. Hon har tagit fram en workshop för programansvariga och lärare i syfte att kartlägga hur program och kurser arbetar för att knyta an studenter till arbetslivet under utbildningens gång.

Hur kom du på den här idén?

- För åtta år sedan fick jag möjlighet att gå forskarutbildning och valde då att titta på hur lärare, framför allt vid KTH, anknyter till arbetslivet i sin undervisning. När jag pratat med lärare har jag förstått hur olika de ser på saken, hur olika de förstår vad arbetslivsanknytning är och på vilka olika sätt de gör det.

På den vägen var det - Marie Magnell tog fram ett material för att hjälpa program att få mer arbetslivsanknytning. Det blev en workshop där deltagarna får diskutera, reflektera och kartlägga vilka former av arbetslivsanknytning som erbjuds i nuläget inom det aktuella programmet. I slutändan blir detta en framåtriktad handlingsplan för att identifiera vad som är nästa steg och vad mer man kan göra för att knyta an till arbetslivet i sitt program.

Varför är det viktigt att ha arbetslivsanknytning i sitt program?

- Studenterna behöver ha fått pröva på att använda sina teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Det är viktigt att förstå vad man som student kan jobba med efter utbildningen. Workshopen är också viktig för att programansvariga ska få koll på helheten av vad som görs i programmet, eftersom det är många programansvariga som tycker att det är svårt att ha koll på vad som ingår i alla kurser.

Marie Magnell menar att den främsta styrkan med workshopen är att man kan få ett helhetsgrepp och en kartläggning över vad som görs i programmet. Att de som inte har riktig koll får hjälp med att göra utbildningen mer relevant - hur den ser ut i nuläget och vad mer som behöver göras. Kanske behövs fler gästföreläsningar, en projektuppgift som görs i samarbete med en extern aktör eller en praktikkurs.

Vilka utmaningar ser du att det finns med workshopen?

- Det är nog att få med så många kursansvariga som möjligt. Jag gjorde en sådan här workshop nyligen och då var inte så många med. En annan gång deltog ett större antal kursansvariga och då blev det tydligt för alla hur det såg ut i kurserna och vad som skulle kunna göras för att stärka arbetslivsanknytningen., så det är viktigt att så många lärare som möjligt är med.

Workshopen kan genomföras av vilket universitet som helst och Marie Magnell är gärna med och leder den, men tanken är att den med hjälp av instruktionsdokument ska kunna vara självinstruerande.

 

Verktygslåda för bedömning av utbildningars relevans för arbetslivet

Lena Holmberg
2022-11-30