Produktion av marknadsföringsmaterial

Här kan du läsa om vilket stöd du kan få med att informera om och marknadsföra uppdragsutbildning.

Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten kan hjälpa till vid marknadsföring av uppdragsutbildningar, bland annat genom produktion av trycksaker, annonser, film, foto och webb. Det handlar exempelvis om produktion av broschyrer, flyers, programfilmer, studentintervjuer, webbdesign, webbredaktörsstöd, produktion av formulär och banners etc.

 

 

Kontaktinformation

Kommunikationsenheten
Inhousebyrån
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress

Universitetsledningshuset, plan 4

Beställningar eller frågor

Inhousebyran@umu.se

Produktionsledare

Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@umu.se
076-136 51 68

Områdeschef

Sara Mejtoft
sara.mejtoft@umu.se
076-148 50 50

Kommunikationsenheten
2022-03-16