Learning Lab Hybrid Umeå

Learning Lab Hybrid Umeå är ett samverkansprojekt mellan Umu och Akademiska Hus som pågår till och med 2026. Projektet innebär att en lärosal kommer att bli ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden.

Arbetet i projektet ska bedrivas ur ett pedagogiskt perspektiv där lärare och pedagogiska utvecklare har huvudrollen. Umeå universitet ska genom Learning Lab Umeå få erfarenheter, kunskaper och kompetens om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens hybrida lärandemiljöer.

Lokalen som är ett Learning Lab på campus är NAT.D.370 i Naturvetarhuset.

Möjligheter med Learning Lab

Learning Lab är en miljö för att utveckla och testa lärandesituationer där studenter deltar både fysiskt på plats och på distans, samtidigt och med likvärdiga möjligheter. Lokalen ska vara en möjlighet för test och demonstration av samspelet mellan pedagogiska former, sociala förutsättningar och rumslig utformning, inredning och teknik. Lokalen är utformad för att  utveckla och testa hybrida lösningar för samarbeten inom studentgrupper, till exempel grupparbeten, redovisningar, workshoppar och seminarier.

I utgångsläget är Learning Lab Umeå utformat för en lärandesituation med lärare och en grupp studenter i lokalen på campus och en grupp studenter enskilt uppkopplade online.

LEARNING LAB

Utrustning i Learning Lab

På en av rummets långsidor finns två stora fasta skärmar. Det finns också en whiteboard med whiteboard-kamera så att du smidigt kan dela tavlans innehåll med studenter som deltar på distans. För att styra de väggfasta skärmarna, kamera och mikrofonerna i rummet finns en pekskärm som fungerar som styrenhet.

I rummet finns sex touch-skärmar som är monterade på golvstativ med hjul. Skärmarna har inbyggd webbkamera och mikrofon som gör det möjligt för studenter i rummet att interagera med studenter som deltar i undervisningen online.

I rummet finns också ett Zoom Room som underlättar när du vill genomföra hybridundervisning. Du kan enkelt dela skärm från din dator till rummets skärmar för studenter som är på plats samtidigt som personer som deltar på distans tar del av din presentation online.

Om studenter som deltar på plats inte har med en egen dator finns det sex surfplattor att låna för att interagera med studenter som deltar på distans.

Hur bokar jag?

Learning Lab bokas via TimeEdit (förfrågan). Learning lab är i första hand reserverad för lärare som vill testa och utveckla hybrida inslag i sin undervisning, gärna med fokus på studentaktiva moment.

Kontakta projektledare Åse Tieva eller facilitator Jonas Lindholm för pedagogiskt-och tekniskt stöd vid undervisning i Learning lab.

 

Kontakt Learning Lab Umeå

Om du har frågor om projektet eller lokalen kan du kontakta:

Projektledare Åse Tieva, Umeå universitet

Facilitator Jonas Lindholm, Umeå universitet

Projektledare Kajsa Winnes, Akademiska Hus

Marie Friman
2024-04-02