Skrivum för lärare

SKRIVUM är en sammanslagning av två projekt vid Umeå universitet. Dels är det en riktad satsning mot lärarutbildningarna, dels en satsning mot alla lärare på universitetet. Syftet är att stärka lärarnas skrivdidaktiska ämneskompetens för att ge studenterna stöd i deras skrivande.

SKRIVUM-projektets syfte är:

Att ge kunskaper om skrivdidaktiska perspektiv och inspirera Umeå universitets lärare att i undervisningen stärka studenterna.

Verkstäderna är utarbetade av projektets vetenskapliga ledare Erika Sturk i samverkan med professor Ann-Christin Edlund. Verkstäderna omfattar åtta halvdagar spridda över hela terminen och erbjuder möjligheter för lärarlag att gemensamt utforska och utveckla språkdidaktiska verktyg inom utbildningarna utifrån ett urval av vetenskapliga texter.

En röd tråd genom verkstäderna är kunskapsutbyte. Verkstäderna är campusbaserade och bygger på deltagarnas aktiva medverkan. Litteraturläsning och utvecklingsarbete mellan verkstäderna tillkommer. Minst 75 % närvaro krävs eftersom SKRIVUM ersätter aktuell institution med 50 timmar per deltagare.

De första tre tillfällena kartläggs den egna undervisningspraktiken. Vilka skriftliga examinationsuppgifter finns? Vilka möjligheter får studenterna att utveckla sin skrivkompetens? Vilka skrivhandlingar (som till exempel sammanfatta, dokumentera, analysera och reflektera) behöver studenten kunna? Hur bedöms skriftliga examinationer? Vid de efterföljande fem tillfällena sätter deltagarna själva upp slutmål för utvecklingsarbetet i sina kurser och program.

Verkstäder vt 2024 (all program- och kursverksamhet)

Projektet har budgeterat utrymme för 20 deltagare under vårterminen. Vi söker er lärare som är programansvariga eller har motsvarande översikt och inflytande över sin utbildning. Projektets långsiktiga mål är att utarbetade kunskaper och strategier ska kunna traderas inom lärarkollegiet på utbildningarna, så vi ser helst att ni är mellan 2 och 4 deltagare per utbildning. Ju fler desto bättre. Enskild deltagare från program/utbilding är ej möjlig.

Datum är ej ännu satta.

Anmälan för hel grupp görs via mejl till projektledaren så snart som möjligt. I slutet av oktober brukar platserna vara fyllda. 

Verkstäder ht 2023 (Lärarutbildningarna)

Under höstterminen 2022 genomfördes pilotverkstäder för lärarutbildningarna. Resultatet visar på hur kommande verkstäder skulle gagnas av att många lärare som jobbar mot lärarutbildningarna på samma institution medverkar. Men även om du är ensam på din institution att jobba mot lärarutbildningarna är du välkommen att delta. Under verkstäderna söker vi både jobba mot progression och kontinuitet i lärarutbildningarna med fokus på skrivdidaktisk ämneskompetens.

SKRIVUM-projektet söker således representanter från universitetens lärarutbildningar att medverka på verkstäderna under höstterminen 2023. Vi söker de som medverkar på UVK- och ämneskurserna, eller andra centrala inslag på någon av lärarutbildningarna. Inom verkstäderna får deltagarna tid och möjlighet att diskutera, samverka, undersöka och söka kreativa lösningar på skrivdidaktiska utmaningar. Vi berör allt från akademisk litteracitet, professionsskrivande, skrivprocesser till normativa perspektiv och flerspråkighet.

Anmälan är stängd. Datum för de 8 träffarna är

6 september, 28 september, 29 september, 4 oktober, 17 oktober, 23 oktober, 7 november, 17 november

Verkstäder VT 2024

Anmälan för VT 24 öppen. Välkommen att skicka mail till projektledare.

Preliminära datum:

Planering och rapporter

Kontakt

Projektledare

Erik Lindenius, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, excellent lärare, Umeå universitet

Vetenskaplig ledare

Erika Sturk, lektor, Språkstudier, Umeå universitet

Konsult

Ann-Cathrine Edlund, professor svenska språket, Mittuniversitetet

Poster

Poster av projektet presenterad vid Litteracitet och lärande i högre utbildning 26 och 27 september 2023. Klicka på bilden för större storlek.

Erik Lindenius
2023-09-26