Internationellt

Utresande studenter

Studenter vid Umeå universitet som vill studera utomlands kan göra det på två sätt: antingen kan de åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet eller söka utlandsstudier på egen hand som så kallad freemover.

Det är också möjligt att söka stipendium för att göra Erasmuspraktik utomlands.

En utresande utbytesstudent är en student vid Umeå universitet som förlägger en del av sin utbildning vid ett av universitetets partneruniversitet, vanligtvis under en eller två terminer.

Internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter ansvarar för att utlysa de egna utbytesplatserna och för att vidarebefordra information till studenter om utbytesplatser som International Office utlyser.

Mer information om att samordna utbytesplatser för utresande finns på teamet Internationaliseringsforum.

Inresande studenter

Inresande studenter kan delas in i två grupper: studenter som har ordnat sin utbildning vid universitetet på egen hand, så kallade freemover-studenter, och utbytesstudenter. En utbytesstudent kommer via ett avtal som Umeå universitet har med ett ett utländskt (partneruniversitet) lärosäte. De flesta studenter läser här 1–2 terminer.

Utbytesstudenterna blir nominerade av sina hemuniversitet och söker till Umeå universitet genom en egen ansöknings- och antagningsomgång.

Vad som krävs av institutionen för att detta ska vara möjligt och rutiner för ansökan och antagning kan du läsa mer om på teamet Internationaliseringsforum.

Byte till svenskt personnummer

Sökande som inte är folkbokförda i Sverige och som antas till studier på grund-, avancerad eller forskarnivå får automatiskt en tillfällig identitet i NyA och Ladok. Blir de senare folkbokförda i Sverige måste de ansöka på blanketten som nås via länken nedan om att den tillfälliga identiteten byts till det svenska personnumret för att deras genomförda studier ska registreras rätt i Ladok.

Byte från tillfällig identitet till svenskt personnummer vid Umeå universitet

2024-01-26