Ansökan

Ansökan om medel gör du genom att följa instruktionerna nedan och ladda upp ditt underlag senast den 25 november till Punktums Canvas-sajt.

Syftet med årets utlysning är att erbjuda lärare som genomfört pedagogiska utvecklingsprojekt arbetstid för att skriva ett manus för publicering i vetenskaplig tidskrift. Manuset ska vara insänt till relevant tidskrift inom ett år från beslutsdatum om tilldelning av medel.

I din ansökan ska följande ingå:

  • Kontaktuppgifter till den sökande (namn, enhet/institution, e-post samt telefon)
  • En kortfattad beskrivning av det pedagogiska utvecklingsprojektet som ligger till grund för den planerade artikeln (max 200 ord)
  • Ett utökat abstrakt om 400–500 ord för den tänkta artikeln
  • En beskrivning av vilken eller vilka tidskrifter du siktar på för publicering
  • Prefektens (eller motsvarande) godkännande genom e-signering (eduSign) av din ansökan. Signeringen visar att den sökande har tid i bemanningen under 2023 för att skriva artikeln och att villkoren för finansiering accepteras (se nedan).

Ansökan ska vara uppladdad till Punktums Canvas-sajt senast den 25 november, 2022, klockan 23.59.

Länk till Punktums sajt i Canvas.

Punktums bedömargrupp, som består av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet, granskar och rangordnar de inkomna ansökningarna. Därefter fattar rektor beslut om fördelning av medel. Besked om finansiering lämnas till sökande så snart som möjligt.

Villkor för finansiering

De medel som delas ut via Punktums utlysningar kan enbart användas till lönekostnader. Institutionen/enheten medfinansierar således projekten genom att betala OH-kostnader för den arbetstid som medlen täcker. Övriga kostnader så som inköp av böcker, teknik, resor och/eller konferensdeltagande beviljas inte inom ramen för anslaget.

En internfaktura för det sökta beloppet kan skickas till UPL efter rektors beslut om finansiering. Beviljade medel kan nyttjas inom ett år efter rektorsbeslutet.

Ansökan

Ansökan skickas in via Punktums sajt i Canvas.
Diarienummer: FS 2.1.6-2057-22
Sista ansökningsdag: 25 november 2022

Kontakt

Marie Friman
2023-03-29