Universitetspedagogiska konferensen

Den universitetspedagogiska konferensen (UPK) sker vartannat år vid Umeå universitet. Den senaste konferensen var den 7-8 oktober 2021.

Konferensens huvudtema var "Den goda utbildningsmiljön 2.1". Vi återbrukade temat från den allra första konferensen som gick av stapeln 1993.

Konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet. Vi välkomnade särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter.

Det går bra att presentera på svenska eller engelska på konferensen.

 

Foto:

Konferenssajt

I Canvas finns en sajt med all information om konferensen.

Konferenssajt

Huvudtema och underteman för konferensen 2021

Det övergripande temat är Den goda utbildningsmiljön 2.1. Detta önskar vi att du låter dig inspireras av i ditt abstrakt. Om du har ett bidrag som inte passar in i något tema, skicka in det - vi välkomnar alla bidrag.

Vi har också sex underteman som fanns med vid konferensen 1993. Vi önskar att du kopplar ditt bidrag till ett eller flera av dessa teman om det är möjligt:

  • På hög nivå? Kvalitet och resultat i universitetsutbildning
  • Den lokala frågan – om fysiska och digitala utbildningsmiljöer
  • Aktiva och självständiga studenter, javisst – men hur?
  • Umeå i världen – världen i Umeå. Att skapa en internationell utbildningsmiljö
  • Borta bra men hemma bäst? Om utbildning på distans
  • Olika perspektiv på utbildning - lika villkor för alla?

 

 

Konferenssajt

Här hittar du konferensens sajt i Canvas

Konferenssajten innehåller program, abstrakt och presentationer från konferensen.

Kontakt

Vid frågor om konferensen, kontakta Hanna Karlsson, UPL.

FILM från konferensen 2019

En kort film om hur några deltagare upplevde den Universitetspedagogiska konferensen 2019.

Hanna Karlsson
2022-09-30