Universitetspedagogiska konferensens historia

Den universitetspedagogiska konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har sedan 1993 anordnat en universitetspedagogisk konferens vid Umeå universitet. Konferensen hålls vartannat år i lokaler på universitetets campus och digitalt.

Varje konferens har ett tema och efter varje konferens publiceras en konferensrapport/konferensproceedings.

Tidigare konferensteman och rapporter

2023: Högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter

Konferensproceedings 2023

2021: Den goda utbildningsmiljön 2.1

Konferensproceedings 2021

2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin

Konferensproceedings 2019

2017: Undervisning i praktiken - föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensproceedings 2017

2015: Gränslös kunskap

Konferensproceedings 2015

2013: Ett universitet i tiden

Konferensrapport 2013

2011: Reformation, revolution, evolution - Universitetslärandet ut ett tidsperspektiv

Konferensrapport 2011

2009: Undervisning på tvären. Student- och lärarerfarenheter

Konferensrapport 2009

2007: Utsikter, avsikter, insikter

Konferensrapport 2007

2005: Tänk efter. Tänk nytt. Tänk om.

Konferensrapport 2005

2003: En öppen högskola - vilka kunskaper och vilket lärande

Konferensrapport 2003

2001: Lärares liv - vision och verklighet

Konferensrapport 2001

1999: Lära lärande lärare

Konferensrapport 1999

1997: Utbildning i förändring

Konferensrapport 1997

1995: Kvalitéer i studier och utbildning

Konferensrapport 1995

1993: Den goda utbildningsmiljön

Konferensrapport 1993

Ellen Säll
2023-11-16