Presentationsformer

I alla presentationer på den universitetspedagogiska konferensen uppmuntrar vi en hög grad av dialog mellan deltagare och presentatör. Se din presentation som ett tillfälle för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Eftersom konferensen är ett tillfälle för alla Umeå universitets lärare att mötas och lära över ämnesgränser är det viktigt att din presentation är tillgänglig för personer utanför ditt ämne. Undvik helst ämnesspecifika förkortningar.

Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter. Det går bra att presentera både på svenska och på engelska.

När du anmäler ett bidrag ska du skicka in ett abstrakt enligt abstraktmallen. När du vet om ditt bidrag blivit antaget till konferensen får du de instruktioner du behöver för din medverkan.

Konferensen sker i sal, i Zoom och i hybridformat. Du väljer själv vilket format du vill ha på din session. Om du väljer hybridformat är det viktigt att ditt pedagogiska upplägg är anpassat till det.

 

Foto:

Presentation (i sal och i Zoom)

Detta format erbjuder en möjlighet att presentera och diskutera en studie, ett projekt eller ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Ditt föredrag bör vara förankrat i empiri och vetenskap och tydligt visa på nya pedagogiska erfarenheter och kunskaper. Alla presentationer kommer ske i sal men även sändas i Zoom. Vill du som föredragare vara med på distans ange detta i din anmälan.

Tidsram: 25 minuter inklusive frågor.

För att bidra med ett föredrag till konferensen skickar du in ett abstrakt på max 400 ord exklusive referenser.

 

Verkstad (i sal, i Zoom och hybridformat)

I en verkstad kan du sätta deltagarna i arbete kring en fråga eller ett ämne. Det kan innebära att du guidar deltagarna till att utveckla något användbart för den egna undervisningen. Det kan också vara att utveckla något som kan vara av värde för undervisning generellt.

Vill du genomföra din verkstad i hybridformat är det viktigt att ditt pedagogiska upplägg är anpassat till det.

Tidsram: max 15 minuter inledning, total tid för session 50 minuter.

Vill du hålla en verkstad skickar du in ett abstrakt på max 400 ord exklusive referenser där du beskriver syfte och genomförande.

 

Rundabordssamtal (i sal, i Zoom och hybridformat)

I ett rundabordssamtal kan du ta upp frågor, ämnen eller erfarenheter som du vill diskutera med ett antal kloka kollegor. Det kan vara frågor av undersökande, breddande eller fördjupande art. Du kan också använda ett rundabordssamtal för att testa en idé, för att finna samarbetspartners eller för att bilda ett nätverk.

Vill du genomföra ditt rundabordssamtal i hybridformat är det viktigt att ditt pedagogiska upplägg är anpassat till det.

Tidsram: max 15 minuter inledning, total tid för session 50 minuter.

Vill du hålla ett rundabordssamtal skickar du in ett abstrakt på max 400 ord exklusive referenser där du beskriver syfte och genomförande.

Anmälan

Anmäl ditt bidrag

Sista anmälningsdag: 6 september 2023

Kom ihåg att använda dig av abstraktmallen när du skickar in ditt bidrag.

Anmäl ditt deltagande

Sista anmälningsdag: 27 oktober 2023

Abstraktmall för bidrag

Konferenssajt

En konferenssajt i Canvas kommer att publiceras i oktober 2023.

Konferenssajten innehåller sessionsprogram med abstrakt, information om lokaler och Zoom-länkar samt presentationer från konferensen.

Kontakt

Vid frågor om konferensen, kontakta Marie Friman, UPL.

Marie Friman
2023-03-29