Presentationsformer

I alla presentationer på den universitetspedagogiska konferensen uppmuntrar vi en hög grad av dialog mellan deltagare och presentatör. Se din presentation som ett tillfälle för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Eftersom konferensen är ett tillfälle för alla Umeå universitets lärare att mötas och lära över ämnesgränser är det viktigt att din presentation är tillgänglig för personer utanför ditt ämne. Undvik helst ämnesspecifika förkortningar.

Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter. Det går bra att presentera både på svenska och på engelska.

När du anmäler ett bidrag ska du enbart skicka in ett abstrakt. När du vet om ditt bidrag blivit antaget till konferensen får du de instruktioner du behöver för din medverkan.

 

Foto:

Föredrag

Vid ett föredrag får du möjlighet att presentera och diskutera en studie, ett projekt eller ett pedagogiskt utvecklingsarbete som du vill dela med dig av och få synpunkter på. Det är viktigt att ditt föredrag är både empiriskt och vetenskapligt förankrat och tydligt visar på dina pedagogiska erfarenheter och grundantaganden.

Tidsram: 25 minuter varav max 18 minuter presentation.

För att bidra med ett föredrag till konferensen skickar du in ett abstrakt på max 400 ord exklusive referenser.

Verkstad

I en verkstad kan du sätta deltagarna i arbete kring en fråga eller ett ämne. Det kan innebära att du guidar deltagarna till att utveckla något användbart för den egna undervisningen. Det kan också vara att utveckla något som kan vara av värde för undervisning generellt. Eller något annat.

Tidsram 25 eller 55 minuter.

Vill du hålla en verkstad skickar du in ett abstrakt på max 400 ord exklusive referenser där du beskriver syfte och genomförande. Ange hur lång tid du önskar, 25 eller 55 minuter.

Rundabordssamtal

I ett rundabordssamtal kan du ta upp frågor, ämnen eller erfarenheter som du vill diskutera med ett antal kloka kollegor. Det kan vara frågor av undersökande, breddande eller fördjupande art. Du kan också använda ett rundabordssamtal för att testa en idé, för att finna samarbetspartners eller för att bilda ett nätverk.

Tidsram 25 eller 55 minuter.

Vill du hålla ett rundabordssamtal skickar du in ett abstrakt på max 400 ord exklusive referenser där du beskriver syfte och genomförande. Ange hur lång tid du önskar, 25 eller 55 minuter.

Snabbpresentation

En snabbpresentation har en tidsram på 7 minuter. Den utgörs av en film som spelas in i förväg. De 7 minuterna kan disponeras på valfritt sätt, till exempel som en "Pecha Kucha" (20 bilder som visas 20 sek vardera), en poster bestående av en bild som du zoomar in i och berättar om, eller något annat upplägg.

Under konferensdagarna kommer en eller två sessioner att visa snabbpresentationer och de är synliga på konferenssidan under hela konferensen.

Vill du hålla en snabbpresentation skickar du in ett abstrakt på max 200 ord exklusive referenser

 

Konferenssajt

Här hittar du konferensens sajt i Canvas

Konferenssajten innehåller program, abstrakt och presentationer från konferensen.

Kontakt

Vid frågor om konferensen, kontakta Hanna Karlsson, UPL.

Hanna Karlsson
2022-09-30