Digitala föreläsningar, möten och seminarier

Att föreläsa, mötas eller ha ett seminarium digitalt kan vara både praktiskt och ha pedagogiska fördelar.

Vill du genomföra ett digitalt möte med ett pedagogiskt syfte och som en del av ditt kursupplägg rekommenderas tjänsten Zoom.

Zoom

Zoom är en tjänst för digitala möten och ett verktyg för e-lärande. Zoom är tillgängligt för alla med ett Umu-id, även studenter, och är ett bra alternativ i undervisningssammanhang. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare, videokonferenssystem eller via zoom-appen på din dator eller mobiltelefon.

Zoom kan användas för undervisning och möten med upp till 300 deltagare, för seminarier och handledning. Zoom fungerar bra för möten eller undervisning med många deltagare eftersom programmet har verktyg som grupprum, så kallade "breakout-rooms", chattfunktion och omröstningar. Du kan enkelt skapa ett mötesrum med en länk som du skickar ut till deltagarna. Studenter kan även skapa egna mötestillfällen för exempelvis grupparbete på distans.

I Zoom kan du, bland annat:

  • sätta upp virtuella grupprum som studenter kan använda för grupparbete
  • genomföra projektmöten
  • hålla föreläsningar
  • dela skärm med andra för att ha presentationer och visa upp videoklipp
  • chatta och skapa mini-enkäter.

 

Foto:

Tilläggstjänster i Zoom

Vill du ha Zoommöten med fler än 300 deltagare kan du beställa någon av tilläggstjänsterna Large Meeting eller Webinar.

Behörigheten för tilläggstjänsterna är individuell och tillfällig och aktiveras under en tvåveckorsperiod från att beställning inkommit. Antalet samtidiga behörigheter för Large meeting och Webinar är begränsade och det är först till kvarn som gäller vid beställning.

Beställning görs via Servicedesk, välj ärendetyp: beställning och kategori: Zoom. En förutsättning för tilläggstjänsterna är att du är anställd vid Umeå universitet och har ett Zoomkonto inom universitetets avtal sedan tidigare.

Large Meeting

Ett Large Meeting fungerar som ett vanligt Zoom-möte, den enda skillnaden är att du kan ha upp till 500 deltagare. Large Meetings är väl anpassade för att hantera större seminarier eller andra evenemang där du vill att alla som är närvarande ska ha möjlighet att kommunicera.

Ett bra tips om du vill hålla i ett Large Meeting är att bekanta dig med Zooms funktioner för att organisera mötesdeltagare.

Mer om Large meetings

Webinar

Ett Webinar lämpar sig också för större sammankomster med upp till 500 deltagare. Deltagare i Webinar är uppdelade i två grupper; panelists och attendees. Panelists har fullständiga rättigheter att tala via mikrofon, dela video och alla andra funktioner som Zoom tillåter vanligtvis, medan attendees endast är åskådare om inte mötets värd ger dem särskilt tillstånd att tala.

Webinars är en bra lösning om du har en föreläsning eller panel med väldigt många åskådare som du vill hantera via Zoom. För att hålla i ett Webinar behöver du schemalägga det i förväg via Umu:s webbportal för Zoom. Där har du även möjlighet att registrera deltagare i förväg.

Mer om Webinars (information på engelska)

Appar i Zoom

Zoom har en funktion som gör det möjligt att integrera tredjepartstjänster för användning i Zoom. Exempelvis Kahoot, Miro och en rad andra programvaror. Förvaltningen får med jämna mellanrum förfrågningar om integration av appar som vi saknar avtal för. Förvaltare av Zoom har tillsvidare inaktiverat möjligheten att integrera dessa appar då informationssäkerhet inte kan garanteras. Som myndighet behöver varje applikation utredas och vara godkända ur ett säkerhetsmässigt, tekniskt, avtalsmässigt och juridiskt perspektiv. Det är därmed en resurskrävande fråga som kräver samarbete från flera olika parter vid lärosätet.

Den så kallade Schrems 2-domen begränsar också hur vi som myndighet får använda systemlösningar som bygger på amerikanska molntjänster, som majoriteten av apparna gör. Universitetsjuristerna har därför gått ut med rekommendationen att tillsvidare vänta med nya initiativ som bygger på amerikanska molntjänster.

Läs mer om överföring av personuppgifter utanför EU

Vilket system ska jag välja?

Zoom rekommenderas för undervisning, föreläsning eller möten med studenter, men det går även att initiera möten med kollegor och personer utanför Umeå universitet.

Kom i gång med Zoom.

Vill du ha en annan typ av möte, till exempel ett arbetsmöte eller forskarnätverk, finns ett antal andra lösningar.

Läs mer om digitala möten på Umeå universitet.

Datum

Inga datum inplanerade för tillfället

Kontakt: Marie Friman, UPL

Utbildning och Support E-lärande

Behöver du hjälp eller stöd? Du får daglig support via Servicedesk i Canvas, Zoom, Umu Play, Ouriginal (Urkund) samt Mentimeter. Du kan delta i en drop-in i Zoom tisdagar till fredagar, kika in i ett användarforum i Teams eller delta i en verkstad för något av våra e-lärandesystem.

Läs mer om utbildning och support

Hanna Karlsson
2021-09-09