Säkerhet i Zoom

Antalet videomöten har ökat den senaste tiden nu när många sitter hemma och jobbar, vilket ökar kraven på säkerheten. Här hittar du tips på hur du gör dina Zoom-möten säkrare.

Antalet videomöten har ökat nu när många sitter hemma och jobbar. Obehöriga känner också till detta. Zoom-bombning är termen för när oinbjudna gäster dyker upp i ditt möte och uppsåtligen saboterar genom att t.ex. spamma chatten eller dela störande bilder via funktionen skärmdelning. De flesta av dessa intrång sker när möteslänkar av misstag gjorts tillgängliga offentligt.

Integritet och hantering av personuppgifter i Zoom

Många lärosäten använder sig just nu av e-mötestjänsten Zoom för att bedriva distansutbildning. I olika forum har det uppstått diskussioner kring säkerhet i Zoom, där det amerikanska bolaget mottagit kritik för bristande säkerhet och personuppgiftshantering. Viktigt att förtydliga är att användare inom Umeå universitet inte berörs av detta då universitetets Zoomtjänst är skild från den publika molntjänsten. Det betyder att Zoom-möten inte skickas vidare till Zooms servrar i USA utan hanteras på servar i Norden i enlighet med GDPR och övrig europeisk datalagstiftning.

Kommunikationen i Zoom är krypterad. Tjänsten är dock inte avsedd för att hantera sekretessbelagd information eller känsliga personuppgifter, på samma sätt som de flesta centrala IT-system. Som användare ansvarar du för att följa universitetets riktlinjer för användning av Zoom och logga in i systemet med ditt Umu-id.

Läs mer om hantering av personuppgifter vid Umeå universitet.

NORDUnet Zoom - information om GDPR (på engelsk

FAQ om säkerheten i Sunets Zoom-tjänst

Gör dina Zoom-möten säkrare

Tänk på att:

  • Inte lägga ut möteslänkar offentligt, exempelvis på sociala medier. Skicka i stället länken direkt till mottagaren.
  • Du kan begränsa tillgången till mötet på två sätt. Genom att sätta lösenord till mötet, eller att låta användare vänta i ett väntrum för att sedan bli insläppta.
  • Begränsa möjligheten för deltagare i mötet att dela skärm och skriva i chatten. Det innebär att endast värden kan göra detta, "Host only".
  • Hålla Zoom kontinuerligt uppdaterad till den senaste programvaran.

Manual för säkrare Zoom-möten

I nedanstående länk hittar du ytterligare tips samt en kortfattad manual för hur du kan agera i Zoom för att öka säkerheten i dina möten.

Manual för säkrare Zoom-möten

Hanna Karlsson
2022-05-10