Hybridundervisning i Zoomrum

Hybridundervisning innebär undervisning där studenter både deltar på distans och i sal samtidigt. Denna sida ger dig rekommendationer, tips och råd om hur du bör förbereda dig för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för alla deltagare.

För att göra det möjligt att genomföra hybridundervisning har ett antal lokaler anpassats med teknik för detta, så kallade Zoomrum. I dessa salar kan studenter delta i undervisningen via Zoom då salen är utrustad med kamera, mikrofon och högtalare.

Boka Zoomrum

Så här bokar du en särskilt anpassad lokal för hybridundervisning.

 1. Logga in i TimeEdit, välj "Boka lokal för digitalt möte"
 2. Markera rutan ZoomRoom under rubriken Mötesutrustning.

  Foto:

 3. Filtrera efter datum för att se lediga tider och boka lämplig lokal. Ett tips är att boka salen innan ditt undervisningstillfälle, gärna en stund någon dag innan eller åtminstone 15-30 minuter innan mötet ska börja, så du hinner bekanta dig med tekniken och testa så att allt fungerar enligt önskemål.

Notera! Salar kan ha olika utformning av de tekniska lösningarna. I varje undervisningssal finns det information om hur tekniken i salen ska hanteras. Kontakta Infocenter om du vill ha uppstartshjälp.

Att tänka på för dig som undervisar

När du ska bedriva hybridundervisning finns det en del pedagogiska utmaningar för att få undervisningen att fungera. Nedan följer tips och råd gällande planering och genomförande av hybridundervisning.

Förberedelser och genomförande

 • Bekanta dig med salen. Notera att du måste boka salen för att få tillgång till den.
 • Schemalägg kurstillfället i Zoom och dela länken med dina studenter, till exempel via ett anslag i lärplattformen.
 • Informera studenterna om förutsättningarna för hybridundervisning. Exempelvis ska kamerorna vara på eller av, när och hur ställer studenterna en fråga, tidsramar, gruppindelningar och om gruppindelningen också är hybrid var noga med att påminna studenterna som är i sal att de ska ta med egna datorer.
 • Var i lokalen i god tid, ställ i ordning, koppla upp Zoomrummet till ditt schemalagda Zoom-möte. Kontrollera att mikrofon och kamera fungerar i rummet. Sätt din egen dator på mute så det inte blir rundgång.
 • Din presentation delar du via din egen dator genom att välja Share screen.
 • Har du stor studentgrupp är det en fördel att vara två lärare alternativt utse en student som har koll på chatten eller om någon virtuellt räcker upp handen. Ett alternativ kan vara att du regelbundet lägger in pauser för frågor så att studenterna känner sig trygga med att de kan följa undervisningen oavsett om de är i sal eller på distans.

Ljud i sal

 • Ljudet är väldigt viktigt. Om hybridundervisning ska bli meningsfull måste allt som sägs på campus också kunna uppfattas av dem som deltar på distans. Kontrollera ljudet en extra gång när alla är på plats så att du är säker på att alla hör dig. Upprepa efter varje paus.
 • Du kan behöva upprepa frågor och svar du får i salen så att alla kan höra.
 • Förväntas studenterna på distans grupparbeta med studenterna i sal behöver alla vara deltagare i Zoom-mötet. Under genomgång i helklass är det viktigt att mikrofoner och högtalare på datorerna i sal är avstängda för att det inte ska bli rundgång. Vid gruppdiskussioner i hybridläge måste alla ha headset.
 • Den som inte talar bör ha sin mikrofon avstängd.

Kamera

 • Som lärare bör du tänka på att hela tiden vara synlig för studenterna på distans. Därför måste du tänka på var kameran är placerad och hur du kan röra dig i rummet i förhållande till den.
 • Om du ska använda tavlan i lokalen behöver du en extern kamera så att alla på distans ser vad det står. Placera kameran på bra höjd, helst på ett stativ. Tänk på ljusinsläppet i lokalen och säkerställ att kameran inte hamnar i motljus. Kontrollera bildkvaliteten i god tid innan undervisningstillfället.

Studentaktivitet

Det finns många sätt att öka delaktigheten i din hybridundervisning. Nedan listas några av dem.

 • Grupparbeten och bikupor går bra att ha även i hybridundervisning. Pröva gärna att mixa grupperna så att campus- och distansdeltagare blandas och lär känna varandra. Detta förutsätter att alla har med sig dator och headset.
 • Använd polls i Zoom eller Mentimeter för att interagera med gruppen och få snabb återkoppling. I Mentimeter kan du ställa frågor, skapa ordmoln och få input, åsikter och synpunkter från studenterna.
 • Använd lärplattformen som stöd till din hybridundervisning.
 • Ska studenterna samarbeta med digitalt stöd, till exempel Google docs, Padlet eller annan programvara bör du förbereda dessa ytor och sedan dela direktlänkar i chatten i Zoom-mötet. Tänk på att länkarna inte syns för personer som kommer in senare i mötet. Därför rekommenderar vi att du också lägger upp eventuella länkar i lärplattformen så att alla får tillgång till dem.

Här kan du läsa mer om digitala aktiviteter vid undervisning online.

Spela in

 • Om du, eller någon av studenterna, vill spela in föreläsningen ska detta göras via den egna inloggningen i Zoom. OBS! Spela inte in via Zoomrummet. Innan du spelar in är det viktigt att alla studenter är informerade om att inspelning sker. Studenten har rätt att välja att inte har sin kamera på vid inspelning. Det är viktigt att du är medveten om lagen om tillgänglig digital offentlig service.

Digital skrivyta

 • Om du vill skriva för hand eller rita på en whiteboard kan du göra det på flera sätt. Zoom har en inbyggd whiteboard som du kan dela men den fungerar bäst om du använder en surfplatta med touchpenna.
 • En surfplatta kan kopplas till din dator och delas genom den vanliga delningsfunktionen i Zoom. Alternativt kan du koppla upp dig separat till mötet med en surfplatta och välja att dela skrivbord eller valfritt program från denna.

MANUAL

I Canvas finns en instruktion för ZoomRoom och hybridundervisning.

Hybridundervisning i ZoomRoom

Instruktionen ska också finnas i alla Zoom-rum på campus.

Här hittar du en film som kan hjälpa dig komma igång i ett ZoomRoom

Begreppsförklaring

Zoom-möte

Ett Zoom-möte är ett vanligt möte i Zoom som du skapar med din egen användare.

ZoomRoom eller Zoomrum

Ett ZoomRoom är fysiska lokaler som är utrustade med teknik som möjliggör exempelvis hybridundervisning. Där finns en kontrollpanel, stor bildskärm och ljudupptagning i rummet. Du kan välja att använda rummets egna mötes-id eller bjuda in rummet till ditt eget Zoom-möte.

Hanna Karlsson
2022-06-22