Undervisa online

Här hittar du information om undervisning online, både distansundervisning och hybridundervisning. Vi vill specifikt informera om de verktyg och system som Umeå universitet tillhandahåller för att underlätta undervisning på nätet.

Du kanske känner att viss undervisning kan ersättas med online-undervisning. En möjlighet är att spela in föreläsningar och tillgängliggöra dem via Umu Play och genomföra diskussioner och gruppundervisning i lärplattformen. Som lärare kan du tänka på att nyttja lärplattformarnas funktionaliteter, exempelvis quiz. Använd gärna studerandeaktiva metoder för att studenter själva ska kunna ta del av och skapa material enskilt eller i grupp.

Nedan ser du olika undervisningsformer och förslag på digitala verktyg och arbetssätt för att undervisa online. Undervisningsformerna nedan kan användas fristående eller kombineras med varandra.

Synkron undervisning på distans

Undervisning i realtid kan exempelvis vara en föreläsning eller ett seminarium.

 • videomöte via din egen dator i Zoom. Mer om Zoom
 • ge studenterna möjlighet att ställa frågor eller samarbeta online via lärplattform eller Office 365, som förberedelse eller under/efter mötet
 • låt studenterna diskutera i smågrupper via Zoom i så kallade Breakout rooms. Mer om Zoom.
 • skapa interaktivitet under pågående zoommöte med hjälp av omröstningar i Mentimeter (mer information om Mentimeter)

Asynkron undervisning på distans

Inspelade undervisningsinslag

 • spela in din presentation och låt studenterna titta på den via Umu play. Mer om Umu Play.
 • för att aktivera studenterna kan du t.ex. skriva reflektionsfrågor att besvara (ev. i grupp) eller göra en quiz så att studenterna kan kolla om de förstått centrala frågor. Mer om lärplattformar vid Umu.

Undervisning via lärplattform

 • lägg upp ett meddelande eller ett anslag i lärplattformen
 • instruktioner till grupparbete kan laddas upp till en uppgift. Lägg gärna upp uppgifter att lösa, eventuellt med kamratgranskning
 • studenterna diskuterar i grupper (dela in studenterna i grupper)
 • studenterna producerar material (text, ljud, film) och laddar upp i plattformen

Hybridundervisning

Hybridundervisning innebär undervisning i realtid där studenter deltar både på distans och på campus.

 • Vi rekommenderar att du bokar en lokal som är särskilt utrustad med lämplig teknik, exempelvis "Zoom-room".
 • Utse en moderator som hjälper dig hålla koll på eventuella frågor som dyker upp från studenterna på distans. Ett annat alternativ är att du pausar för frågor med jämna mellanrum.
 • Ljudet är väldigt viktigt. Om hybridundervisning ska bli meningsfull måste allt som sägs på campus också kunna uppfattas av dem som deltar på distans.
 • Det finns många sätt att öka delaktigheten i din hybridundervisning. Om det är möjligt är det bra att dela in grupper med både campus- och distansstudenter för att öka samhörigheten. Läs mer under rubriken Digitala aktiviteter.

Digitala aktiviteter

 

Foto:

Läs mer om hur du kan använda universitets system för digitala aktiviteter.

Sidan är inspirerad av Lunds universitet.

Filma eller livesända föreläsningar

Behöver du hjälp med att filma föreläsningar för att använda i din undervisning? Eller livesända från en föreläsning?

Kontakta Kommunikationsenhetens Inhousebyrå inhousebyran@umu.se så berättar vi mer

Det finns några salar med fast utrustning för inspelning och direktsändning. Dessa bokas via Infocenter, teknikerhjälp ingår. 

Hanna Karlsson
2022-06-22