Distansundervisning via Zoom

Nedan följer några tips och råd till dig som lärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid undervisning i digitala mötestjänsten Zoom.

Ljud

 • Påminn deltagarna/studenterna om att använda headset med mikrofon/hörlurarna från sin telefon till exempel under mötet, då det ibland kan bli störande bakgrundsljud eller eko och rundgång. Beror lite på vad man använder för dator, men säkrast är att alla har hörlurar.
 • Den som inte talar bör ha tryckt på "mute"-knappen (lilla mikrofonen nere i vänstra hörnet).
 • Om det är en föreläsning som ska ges kan det vara smart att använda knappen "mute all" som du hittar genom att gå ner med pekaren i fältet i botten på Zoom-rutan och trycka på "participants". När du vill välkomna frågor kan du trycka "unmute all" alternativt be deltagarna själva aktivt trycka "unmute" på mikrofon-ikonen.

Bild — videokamera

 • Nästan alla datorer har en kamera på skärmen, använd gärna den, men naturligtvis går det också bra med en extern kamera.
 • Det är trevligt att se varandra när man undervisar. Be gärna deltagarna sätta på sin video (tryck på video-ikonen nere i vänstra hörnet). Om någon har en väldigt långsam uppkoppling kan det vara klokt för den personen att endast ha ljud på.
 • Det kan vara smart att sätta upp mobilen på ett stativ och rikta mot sig själv så att man slipper förhålla sig till datorns webbkamera, som ju är mycket mindre flexibel (inte bara angående ljudet).

Interaktion

 • Inled din undervisning i Zoom med att förklara agendan och strukturen för deltagarna. Beskriv hur ni ska kommunicera och samarbeta och vilka funktioner ni använder.
 • Be gärna någon hålla koll på chatten. Om man är två lärare på kursen är det utmärkt om en kollar chatten, där studenter kan ställa frågor under tiden. Chatten kan också användas medvetet av läraren, för att till exempel be studenter skriva in frågor.
 • Du kan dela med dig av länkar genom chatt-funktionen.
 • Studenterna kan skapa egna möten i Zoom med hjälp av sitt Umu-id.

Presentationer — föreläsning

 • Om du använder en powerpoint, dela din skärm och sätt presentationen i presentationsläge annars visas föredragshållarvyn.
 • När du delar din skärm kommer studenternas hela skärm att täckas av din skärm. Om de även vill kunna se till exempel ett dokument som de antecknar i, be dem bara att trycka på escape-knappen på sin dator.
 • Som värd (host) för ett Zoom-möte kan du använda fler funktioner än dina e-mötesdeltagare.
 • Om du vill spela in mötet/föreläsningen, tryck på "record". En liten röd prick dyker då upp på allas skärmar så att de vet att det spelas in.

Studentaktivering

 • För att skapa aktiverande inslag i en föreläsning, med till exempel "bikupor" eller längre gruppdiskussioner kring frågor, kan du dela upp deltagarna i så kallade "Breakout rooms". Du kan välja om du vill låta Zoom-programmet slumpmässigt automatiskt stoppa in folk i 'grupprummen' eller om du vill göra det manuellt. Du trycker bara på ikonen som ser ut som ett fyrdelat fönster nere i verktygsfältet och väljer sedan antalet rum och hur många studenter/deltagare det ska vara i varje rum. Under "options" på "breakout rooms" kan du klicka i hur länge grupparbetet ska pågå. När det är två minuter kvar kommer alla grupper att få upp en klocka på hur lång tid som återstår och räknar ner. När tiden är ute kastas alla tillbaka till det "stora" rummet.
 • På pilen i mitten av verktygsfältet i botten av Zoomrutan kan du välja om du vill att endast en eller flera studenter/deltagare ska kunna dela sin skärm samtidigt, om de till exempel har gjort ett grupparbete som man vill att de ska redovisa samtidigt, eller jobbat med att lösa något problem.
 • Ett annat sätt att låta studenter/deltagare redovisa är att låta dem lösa uppgifter som de svarar på via till exempel Mentimeter. Dela då bara länken och koden till just dina mentifrågor. Svaren kan du sedan visa genom att dela din skärm.
 • Ytterligare ett sätt att fånga upp studenternas diskussioner kan vara via Teams i Office 365.

 

 

Hanna Karlsson
2022-06-22