Planera och genomföra utbildning

Är du studieadministratör, chef, studievägledare, lärare eller har någon annan roll som innebär att du är del i arbetet med att planera för och genomföra utbildningar på grund- och avancerad nivå?

De här sidorna är för frågor om exempelvis berörda regler, system- eller studentstöd och studieadministrativa arbetsuppgifter. Här hittar du också information om vem du kan kontakta för att få stöd och hjälp.

Interna utbildningar och träffar inom området lyses ut i kalendariet som bland annat visas på den här sidan.

Regler för utbildningsadministration

Umeå universitets gemensamma regeldokument finns i Regelverket vid Umeå universitet. Många av reglerna som gäller utbildningsadministrativa frågor finns under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Administrativa rutiner för genomförande av utbildning

Från det att en utbildning planeras och bjuds ut för sökande till att studenterna har genomfört utbildningen finns det ett antal saker som utbildningsansvariga ska göra. Här finns ett par dokument du kan använda som stöd i den processen.

Rutiner för kursgenomförande

Checklista för kursgenomförande

Har du frågor eller funderingar kring något i dokumenten? Kontakta Malin Larsson, planeringsenheten.

Anja Axelsson
2021-05-20