Examen

När en student anser sig vara klar med sina studier för en viss examen, ansöker studenten själv om examensbeviset via den här länken. Studenten loggar in med sitt Umu-id och klickar på fliken "Examen och bevis". Den som inte kan ansöka via länken kan använda en ansökningsblankett. Kontakta i sådant fall Infocenter för att få en blankett.

Studenten ansöker om examen när alla kurser som ska ingå i examen är slutförda. Det innebär att kurserna har fått betyg på hel kurs inlagt i Ladok.

En examensansökan prövas utifrån gällande examensbestämmelser av examenshandläggare vid Studentcentrum. Om ansökan godkänns utfärdas examen och ett examensbevis skickas med e-post till studenten.

studentwebben kan du läsa den information som riktar sig till studenter. Där kan du bland annat läsa om

  • vilka examina som Umeå universitet har rätt att utfärda
  • examensbestämmelser
  • fastställda lokala examensbeskrivningar
  • fastställda huvudområden
  • hur studenten ansöker om examen

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - utbildning på grund- och avancerad nivå

Vart hänvisar jag studenter som har frågor?

Studenter hittar information om examen och länk till examensansökan på studentwebben.

Studenter som har funderingar kring vad som krävs för en specifik examen kan kontakta studievägledaren vid ansvarig institution (eller motsvarande) eller Infocenter. Behöver studenten vägledning eller studieplanering för att nå en viss examen bör hon eller han alltid vända sig till en studievägledare.

kontaktinformation

relaterad information

Examensrådet

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Marika Wahlberg
2021-06-02