1993 års examenskrav inom grund- och forskarutbildning

Enligt 1993 års examensordning finns examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning.

1 poäng avser 1 veckas heltidsstudier, vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp) enligt dagens poängsystem. 20 poäng motsvarar alltså idag 30 hp.

Examen på grundutbildningsnivå

På grundutbildningsnivå finns två kategorier av examina: generella examen och yrkesexamen. Nedan finns de allmänna examenskraven. Övriga preciserade krav som universitetet bestämt framgår av respektive lokal examensbeskrivning. Kontakta Studentcentrum/Examina om du vill veta vad som krävs för en specifik examen.

Högskoleexamen
uppnås efter:

 • minst 80 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 40 poäng i ett huvudämne

Kandidatexamen
uppnås efter:

 • minst 120 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 60 poäng i ett huvudämne
 • 20 poäng på C-nivå
 • examensarbete om minst 10 poäng på C-nivå

Magisterexamen med ämnesdjup
uppnås efter:

 • minst 160 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 80 poäng i ett huvudämne
 • 40 poäng på C-/D-nivå varav minst 20 poäng på D-nivå
 • examensarbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två examensarbeten om vardera minst 10 poäng på C-/D-nivå.

Magisterexamen med ämnesbredd
uppnås efter:

 • en examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen
 • minst 40 poäng med viss inriktning
 • examensarbete om minst 10 poäng.

Yrkesexamen
Umeå universitet har rätt att utfärda följande yrkesexamina:

Arbetsterapeutexamen
Barnmorskeexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Civilingenjörsexamen
Dietistexamen
Högskoleingenjörsexamen
Juris kandidatexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Lärarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Social omsorgsexamen (t.o.m. 30 juni 2015)
Socionomexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Specialpedagogexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen
Teologie kandidatexamen (t.o.m. 30 juni 2015)
Yrkeshögskoleexamen (t.o.m. 30 juni 2015)

Examen på forskarutbildningsnivå

På forskarutbildningsnivå finns två typer av examen: licentiatexamen och doktorsexamen. Nedan finns de allmänna examenskraven.

Licentiatexamen
uppnås efter:

 • godkända prov som ingår i en del av forskarutbildningen
 • godkänd vetenskaplig uppsats om minst 40 poäng

Doktorsexamen
uppnås efter:

 • godkända prov som ingår i forskarutbildningen
 • godkänd vetenskaplig avhandling om minst 80 poäng
Sonja Nordström
2021-10-08