Kurs- och programutvärdering

Alla studenter som deltar i eller just har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen i en kursvärdering.

Vid inledningen på en kurs ska ansvarig lärare redogöra för förändringar som gjorts utifrån tidigare kursvärdering.

Programstudenter ska under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på programmet som helhet.

Utvärderingar ska analyseras och resultera i slutsatser och åtgärder som ska dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att kommunicera resultatet med både studenter, lärare och institution/programråd/fakultet.

Fakulteterna och Lärarhögskolan har fastställt egna handläggningsordningar med utgångspunkt i ovanstående universitetsgemensamma regelverk och handläggningsordning.

Regelverk: Studentinflytande vid Umeå universitet
Kursutvärderingar - genomförande och ansvar
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

regelverk

Studentinflytande vid Umeå universitet

Kursvärderingar - genomförande och ansvar

Regelverk – under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Marika Wahlberg
2021-05-27