Före utbildning

Det är flera saker som du som arbetar på en institution, fakultet eller i universitetsledningen ska göra, planera och besluta innan en utbildning kan vara igång och ha studenter som läser den.

Det kan handla om allt från att lägga in en utbildning i utbildningsdatabasen via att boka lokaler, bemanna kurser med lärare och examinatorer, till att se till att de nyantagna studenterna får den information de behöver inför att utbildningen ska starta.

På de här sidorna finns information, stöd och regler för den förberedelseprocessen.

För att ständigt förbättra kvaliteten i universitetets utbildningsutbud sker det löpande förändringar när det gäller program, kurser och huvudområden. Handläggningsordningen nedan beskriver hur man ska göra för att skapa nya, ställa in eller avsluta program och kurser vid Umeå universitet. Hur nya huvudområden inrättas eller befintliga avslutas beskrivs också i handläggningsordningen, som internt även går under benämningen Fakir.

Regelverk: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden (FAKIR)
Regelverk - se under Utbildning på grund- och avancerad nivå

Länkar

För att intresserade personer ska kunna och vilja läsa rätt utbildningar hos oss, finns information och stöd vid universitetet som du som anställd kan behöva känna till.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studievägledning

Studentrekrytering

Tillgodoräknande

Internationellt

Thomas Wahlström
2021-11-22