Behörig genom reell kompetens

​Reell kompetens - en persons samlade kompetens - är ett alternativt sätt att bli behörig till en utbildning.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens handlar om vad en person har lärt sig, oavsett hur hen fått sina kunskaper. Det innefattar:

  • formellt lärande (exempelvis gymnasie- eller högskoleutbildning)
  • icke-formellt lärande (exempelvis kurser personen gått på sin fritid)
  • informellt lärande (sådant personen lärt sig genom att arbeta eller i sin vardag)

Behörighet via reell kompetens gäller sedan 2003 och  regleras i högskoleförordningen på Sveriges riksdags webbplats, 7 kap. 5 respektive 8 §§.

Projektet reell kompetens

Under 2019 bedrevs ett lokalt projekt för att utveckla Umeå universitets arbete med validering av reell kompetens när det gäller tillträde till utbildning. Projektet finansieras med kvarvarande medel från det föregående nationella projektet.

Information om projektet reell kompetens

Anita Engkvist
2021-12-12