Malltexter svenska välkomstbrev

Här hittar du malltexter att utgå ifrån när du skapar information till nyantagna studenter. Text i kursiv ska redigeras eller tas bort för respektive kurs eller program.

Välkomsthälsning

Du är antagen till [KURSEN] [PROGRAMMET], men innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra hur och när. Du kan även läsa lite mer om [KURSEN] [PROGRAMMET], universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi. Vi ses i [HÖST][VÅR]!

Registreringsinformation

Alternativ 1 – Registrering via studentwebben

När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv logga in och registrera dig via studentwebben innan kursstart. Det kan du göra från och med [DAG den XX-MÅNAD] till och med [DAG den XX-MÅNAD]. Om du inte har registrerat dig senast den [XX-MÅNAD] förlorar du din plats på kursen.

Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering.

Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

Jag vill aktivera mitt Umu-id.
(Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/)

Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig.
(Länka till: https://www.umu.se/student)

Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord.
(Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/glomt-losenord-eller-anvandarnamn/)

Alternativ 2 – Registrering i lärplattform

När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig via lärplattformen [LÄRPLATTFORM]. Det kan du göra från och med [DAG MÅNAD] till och med [DAG MÅNAD]. Om du inte har registrerat dig senast den [DAG MÅNAD] förlorar du din plats.

Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering.

Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

[KOMPLETTERA MED DET SOM GÄLLER FÖR REGISTRERING I RESPEKTIVE LÄRPLATTFORM]

Alternativ 3 – Registrering vid introduktionstillfället

När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. För den här kursen gör du det på introduktionstillfället, [DAG MÅNAD].

Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att närvara vid introduktionstillfället måste du anmäla det till oss i förväg, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan närvara vid introduktionstillfället måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

Börja kurs

Malltexter till del två, fritextfält, under Börja kurs.

Alternativ 1 – [LÄRPLATTFORM]

Du loggar in i [LÄRPLATTFORM] med ditt aktiverade Umu-id.

Kom ihåg! För att kunna börja kursen måste du först ha registrerat dig.

Jag vill aktivera mitt Umu-id
(Länka till https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/)

Jag vill logga in i Cambro
(Länka till: https://www.cambro.umu.se/)

Jag vill logga in i Canvas
(Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/canvas/)

Alternativ 2 – Börja kurs med introduktionstillfälle

Kan du inte vara med vid det här tillfället? Meddela oss i förväg! Om du inte kan vara med på introduktionen och inte har meddelat oss i förväg kommer du inte att bli registrerad och kan förlora din plats. Meddela [NAMN NAMNSSON] innan [SISTA DATUM FÖR REGISTRERING] så blir du registrerad på kursen även om du inte kan vara med på kursstarten, och får behålla din plats.
Kursen startar med registrering och introduktion. Vi kommer då bland annat att gå igenom

  • [punkt ett EXEMPEL]
  • [punkt två EXEMPEL]
  • [punkt tre EXEMPEL]

Om kursen

Exempel på innehåll:

Träffar under [KURSEN][PROGRAMMET]

Det här är en kurs med [ANTAL] obligatoriska träffar. Du kommer alltså att läsa det mesta av kursen på egen hand, men träffa lärare och kursare vid [ANTAL] tillfällen på plats i [STAD]. Eftersom de här träffarna är obligatoriska betyder det att du måste vara med på träffarna för att kunna bli godkänd på kursen.

  1. [DATUM TID]
  2. [DATUM TID]

Lokalen som vi möts i är [LOKAL, HUS].

På träffarna kommer vi bland annat att [BESKRIVNING AV VAD SOM KOMMER ATT HÄNDA OCH TESTAS OCH GÖRA DET LITE MER TYDLIGT VARFÖR DE ÄR OBLIGATORISKA].

Tiden mellan träffarna hittar du allt du behöver för kursen på lärplattformen [NAMN PÅ LÄRPLATTFORM]. Där kan du även prata med din lärare och dina kursare.

Träffar via Zoom

På den här kursen använder vi ofta Zoom som verktyg för undervisning på nätet. Här finns en guide till de vanligaste funktionerna i Zoom. Du skapar ett konto och loggar in med ditt Umu-id.
(Länka till: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/zoom/)

Marika Wahlberg
2021-05-20