Skapa kurs- eller utbildningsplan

Utbildningsplan

För varje program ska det finnas en fastställd utbildningsplan som beskriver utbildningen och dess innehåll.

Regelverk: Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Kursplan

Kursplanen är ett juridiskt dokument som bland annat beskriver vad en kurs innehåller och vilka kunskaper och färdigheter studenten förväntas ha efter genomförd kurs. Kursplanen ska finnas tillgänglig minst en månad före kursens start via universitetets kursplanesök. Kursplanen ska alltid finnas i en svensk version.

Regelverk: Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Marika Wahlberg
2021-05-20