Terminstider och viktiga datum

Här hittar du preliminära tidplaner för de kommande antagningsomgångarna.

Om du har några frågor kan du vända dig till oss på Antagningen. Du hittar kontaktinformation på denna sida.

Vårterminen 2022

Sommarterminen 2022

Höstterminen 2022

Vårterminen 2023

Sommarterminen 2023

 

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022 (VT2022)

15 september webbanmälan öppnar
15 oktober sista anmälningsdag
1 december sista kompletteringsdag
15 november deadline ange antagningstal
7 december urval 1
9 december urvalsresultat publiceras
14 december påminnelsemejl till de som inte svarat
17 december sista svarsdag
20 december urval 2
22 december urvalsresultat publiceras

Sommarterminen 2022 (ST2022)

18 februari webbanmälan öppnar
15 mars sista anmälningsdag
7 april deadline ange antagningstal
20 april urval
22 april urvalsresultat publiceras

Höstterminen 2022

Masterprogram för internationella sökande (MASTERHT22)

18 oktober webbanmälan öppnar
17 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
24 mars deadline ange antagningstal
5 april urval
7 april urvalsresultat publiceras
11 april efterantagning påbörjas
10 januari 2023 antagningsomgången avslutas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKHT22)

18 oktober webbanmälan öppnar
17 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
24 mars deadline ange antagningstal
11 april urval
13 april urvalsresultat publiceras
19 april efterantagning påbörjas
10 januari 2022 antagningsomgången avslutas

Utbytesstudenter (USHT22)

1 mars webbanmälan öppnar
19 april sista anmälningsdag
20 april sista kompletteringsdag
4 maj deadline ange antagningstal
17 maj urval
18 maj urvalsresultat publiceras

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYHT22)

15 februari webbanmälan öppnar
15 mars sista anmälningsdag
1 april sista kompletteringsdag
14 april deadline ange antagningstal
25 april urval
26 april urvalsresultat publiceras

Höstterminen 2022 (HT2022)

15 mars webbanmälan öppnar
19 april sista anmälningsdag
21 juni sista kompletteringsdag
15 juni deadline antagningstal
8 juli urval 1
12 juli urvalsresultat publiceras
19 juli påminnelsemejl till de som ej svarat
22 juli sista svarsdag
26 juli urval 2
28 juli urvalsresultat publiceras
10 januari 2023 antagningsomgången avslutas

Vårterminen 2023

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYVT23)

Tidplan är ännu ej fastställd

Masterprogram för internationella sökande
(MASTERVT23)

1 juni webbanmälan öppnar
15 augusti sista anmälningsdag
1 september sista kompletteringsdag
11 oktober deadline ange antagningstal
18 oktober urval
20 oktober urvalsresultat publiceras
23 oktober efterantagning påbörjas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande (IKVT23)

1 juni webbanmälan öppnar
15 august sista anmälningsdag
1 september sista kompletteringsdag
28 september deadline ange antagningstal
4 oktober urval
6 oktober urvalsresultat publiceras
9 oktober efterantagning påbörjas

Utbytesstudenter (USVT23)

Tidplan är ännu ej fastställd

Vårterminen 2023 (VT2023)

15 september webbanmälan öppnar
17 oktober sista anmälningsdag
1 december sista kompletteringsdag
15 november deadline ange antagningstal
7 december urval 1
9 december urvalsresultat publiceras
16 december påminnelsemejl till de som inte svarat
19 december sista svarsdag
20 december urval 2
22 december urvalsresultat publiceras
9 juni 2023 antagningsomgången avslutas

Sommarterminen 2023 (ST2023)

Tidplan ännu ej fastställd

 

Regelverk: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar
Regelverk - se under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Bilaga: Bilaga till läsårets förläggning 2014/15-2025/26

Terminstider före 2014 finns här:
Läsårets förläggning läsåren 2011/12-2013/14

RELATERAD INFORMATION

Regelverk: Regler för läsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15-2025/26, studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Bilaga: Bilaga till läsårets förläggning 2014/15-2025/26

Terminstider före 2014:
Läsårets förläggning läsåren 2011/12-2013/14

Kontaktinformation

Anita Engkvist
2022-03-01