Terminstider och viktiga datum

Här hittar du preliminära tidplaner för de kommande antagningsomgångarna.

Om du har några frågor kan du vända dig till oss på Antagningen. Du hittar kontaktinformation på denna sida.

Höstterminen 2022

Vårterminen 2023

Sommarterminen 2023

 

Höstterminen 2022

Masterprogram för internationella sökande (MASTERHT22)

18 oktober webbanmälan öppnar
17 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
24 mars deadline ange antagningstal
5 april urval
7 april urvalsresultat publiceras
11 april efterantagning påbörjas
10 januari 2023 antagningsomgången avslutas

Höstterminen 2022 (HT2022)

15 mars webbanmälan öppnar
19 april sista anmälningsdag
21 juni sista kompletteringsdag
15 juni deadline antagningstal
8 juli urval 1
12 juli urvalsresultat publiceras
19 juli påminnelsemejl till de som ej svarat
22 juli sista svarsdag
26 juli urval 2
28 juli urvalsresultat publiceras
10 januari 2023 antagningsomgången avslutas

Vårterminen 2023

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYVT23)

15 augusti webbanmälan öppnar
15 september sista anmälningsdag
28 september sista kompletteringsdag
17 oktober deadline ange antagningstal
28 oktober urvalsresultat publiceras

Masterprogram för internationella sökande
(MASTERVT23)

1 juni webbanmälan öppnar
15 augusti sista anmälningsdag
1 september sista kompletteringsdag
11 oktober deadline ange antagningstal
18 oktober urval
20 oktober urvalsresultat publiceras
23 oktober efterantagning påbörjas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande (IKVT23)

1 juni webbanmälan öppnar
15 august sista anmälningsdag
1 september sista kompletteringsdag
28 september deadline ange antagningstal
4 oktober urval
6 oktober urvalsresultat publiceras
9 oktober efterantagning påbörjas

Utbytesstudenter (USVT23)

2 september webbanmälan öppnar
17 oktober sista anmälningsdag
18 oktober sista kompletteringsdag
25 oktober deadline ange antagningstal
8 november urval
9 november urvalsresultat publiceras

Vårterminen 2023 (VT2023)

15 september webbanmälan öppnar
17 oktober sista anmälningsdag
1 december sista kompletteringsdag
15 november deadline ange antagningstal
7 december urval 1
9 december urvalsresultat publiceras
16 december påminnelsemejl till de som inte svarat
19 december sista svarsdag
20 december urval 2
22 december urvalsresultat publiceras
9 juni 2023 antagningsomgången avslutas

Sommarterminen 2023 (ST2023)

Tidplan ännu ej fastställd

 

Regelverk: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar
Regelverk - se under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Bilaga: Bilaga till läsårets förläggning 2014/15-2025/26

Terminstider före 2014 finns här:
Läsårets förläggning läsåren 2011/12-2013/14

RELATERAD INFORMATION

Regelverk: Regler för läsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15-2025/26, studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Bilaga: Bilaga till läsårets förläggning 2014/15-2025/26

Terminstider före 2014:
Läsårets förläggning läsåren 2011/12-2013/14

Kontaktinformation

Anita Engkvist
2022-07-04