Under utbildning

När en student blivit antagen till en utbildning ska du som är studieadministratör, lärare, programansvarig eller har en annan utbildningsrelaterad roll se till att studenten registreras, ges möjlighet att få en bra utbildning och så småningom kan genomgå en rättssäker examination. Här finns information, instruktioner, regler och annat som ger dig stöd i det arbetet.

Inom universitetet finns det också stödfunktioner om studenten exempelvis behöver studievägledning, prata om hälsofrågor, få hjälp med sin studieteknik eller vill plugga utomlands under sin studietid. Det är bra om du som arbetar nära studenterna på institutionen känner till vilka stöd som studenterna erbjuds och kan informera studenterna. Du kan också gärna själv ta kontakt med aktuell stödfunktion för att få stöd kring sådana frågor.

Thomas Wahlström
2022-03-15