Stöd för studenter

Det finns flera olika typer av stöd för studenter som universitetet är skyldigt att tillhandahålla enligt nationella regelverk eller har fattat lokala beslut om att erbjuda. Du som anställd kan behöva veta vilka stöd som finns så att du kan hänvisa studenter rätt och underlätta för dem att få den hjälp och det stöd som de behöver.

Mer information för anställda

Vi kommer gärna och presenterar våra stöd för er. Bjud in oss för att informera hela er institution, eller i mindre grupper.

Studieverkstaden erbjuder stöd för studenters akademiska skrivande, muntliga redovisningar och studieteknik.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning kan prata med er om tillgänglighetsfrågor och ge information och konsultation kring att studera med funktionsnedsättningar.

Studenthälsan presenterar gärna sin verksamhet och berättar om hur stödet till studenter ser ut kring hälsa och livsstil, studiestress, välbefinnande och hur de arbetar med stödsamtal.

Studievägledarna kan berätta om studievägledning vid Studentcentrum.

Enheten för externa relationer arbetar i olika former för studenternas arbetslivskontakter. Läs mer på Samverkansinslag i utbildning.

Kontakta någon av oss om du har frågor, vill konsultera oss i något ärende, vill att vi besöker dina studenter eller kommer och informerar vid ett möte på institutionen.

Information för studentgrupper

Vi kommer gärna vid nästa terminsstart, eller när ni tycker att det passar, och presenterar våra studentstöd för era studenter. På sidorna under den här i menyn kan du läsa mer om de olika stöden.

Studentstödsnätverket - för dig som arbetar nära studenter

Studentstödsnätverket (Studs) är ett nätverk inom universitetet för dig som arbetar nära studenter. Genom Studs kan du träffa kollegor för erfarenhetsutbyten. Du kan också delta i lunchseminarier och annat där vi belyser frågor som kan vara angelägna för dig i din roll. Läs mer om nätverket och anmäl dig för att få e-postutskick om nätverksträffar och annat matnyttigt inom området studentstödsfrågor.

Richard Hartvik
2022-03-15