Studenthälsan

​Vi finns för studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Studenthälsan finns också för studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Alla våra tjänster är kostnadsfria för studenter och vi har tystnadsplikt.

Studenthälsan vid Studentcentrum har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Hos Studenthälsan kan studenter få stöd i frågor som rör deras fysiska, psykiska och sociala hälsosituation. Det kan exempelvis handla om studierelaterade frågor eller om livsstilsfrågor som stress, sömn, alkoholvanor eller relationer. Vid behov kan vi hjälpa studenter att komma rätt hos den allmänna hälso- och sjukvården.

Information om alla våra erbjudanden för studenter finns på studentwebben. Där hittar du också våra tider för drop in, telefonrådgivning och bokning av samtal för studenter.

Kontaktvägar för studenter

Studenter kontaktar Studenthälsan genom att ringa oss på våra telefontider som är måndag-fredag under terminstid.

På grund av smittspridningen av covid-19 kan studenter just nu bara få Studenthälsans stöd via telefon. I normala fall har vi också drop-in till samtalsbehandlare eller sjuksköterska.

Så fort vi kan återgå till att även erbjuda drop-in kommer vi informera om detta på den här sidan.

Studenter med annan studieort än Umeå

Studenthälsan är till också för de studenter som läser på annan ort än Umeå. Studenterna kan alltid ringa oss för telefonrådgivning. I så fall ska de börja med att ringa oss på våra telefontider, så förmedlar vi samtalskontakt på aktuell studieort eller via telefon.

Stöd för dig som är anställd

Är du orolig för en students hälsa?

Om du som anställd är orolig över en enskild students hälsa (fysisk, psykosocial eller relaterad till arbets- och studiemiljö) kan du alltid hänvisa studenten till oss på Studenthälsan. Studenthälsan kan fungera som förmedlande länk mellan student och institution.

Har du frågor om Studenthälsan?

Vi kommer gärna och informerar både studenter och anställda om vår verksamhet. Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan.

Studentstödsnätverket (Studs) vid Umeå universitet

Läs mer om Studentstödsnätverket

Regelverk: Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet (policy)
Ledningssystem för Studenthälsan (regel)
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Studenthälsans program för studenter våren 2022

Studenter är välkomna att ta del av våra föreläsningar, grupper och workshops. Alla aktiviteter är gratis.

Ta del av programmet här

Kontakta oss

Vi kommer gärna till er studentgrupp och presenterar vårt stöd.

För att boka Studenthälsan eller beställa material, kontakta Jeanette Lundberg.

Studentcentrum/Studenthälsan

Information om hur studenter ska kontakta Studenthälsan

Malin Larsson
2022-02-28