Studentstödsnätverket

Studentstödsnätverket (Studs) är ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom studentstödsområdet. I nätverket deltar centrala och lokala studievägledare, personal vid studenthälsa och studieverkstad, samordnare för studenter med funktionsnedsättning och andra som arbetar med studentstöd vid Umeå universitet.

Nätverkets arena är bland annat de lunchseminarier som arrangeras av Studentcentrum vid ett par tillfällen varje termin. Studs-seminarier är ett forum för erfarenhets- och informationsutbyte om stöd och vägledning för studenter.

Ambitionen med seminarierna är att belysa angelägna frågor för medlemmarna i nätverket. Arrangörerna tar därför gärna emot idéer till kommande teman. Har du ett svårlöst problem? Eller har du hittat en bra lösning på ett problem? Kontakta oss!

Inom ramen för Studs anordnar Studentcentrum också korta kompetensutvecklande utbildningar kring studentstöd för universitetets anställda. 

Studs seminarium

Nästa seminarium är den 23 november kl. 13-14. Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss

Jeanette Lundberg
Studentcentrum/Studenthälsan

Carina Sandberg
Studentcentrum/Studievägledning och studentstöd

Victoria Bernhardtson
Studentcentrum/Studievägledning och studentstöd, 

Malin Larsson
Studentcentrum, Områdeschef

Richard Hartvik
2021-11-22