Studieverkstaden

Studieverkstaden vid Umeå universitetsbibliotek undervisar i samarbete med lärare studenter/distansstudenter/doktorander vid Umeå universitet för att de ska få hjälp att utvecklas inom områdena:

 • akademiskt skrivande
 • informationssökning
 • referenshantering
 • muntliga presentationer
 • studieteknik

Hur kan jag använda studieverkstaden som lärare?

 • Samarbete kring utformning, integrering och progression av exempelvis informationssökning och akademiskt skrivande på kurser och utbildningsprogram
 • Boka ämnes/uppgiftsanpassade föreläsningar/workshoppar på kurser och program
 • Länka till Studieverkstadens webb i lärplattformar och utbildningsinformation
 • Tipsa studenter om Studieverkstadens öppna föreläsningar, workshoppar och möjligheter till individuell handledning
 • Stärka din egen kompetens inom något av våra områden

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill samarbeta med Studieverkstaden för att hjälpa studenter att utveckla sina praktiska akademiska färdigheter.

Hur kan jag använda Studieverkstaden och UB som doktorand?

 • Gå på någon av våra kurser/workshoppar inom akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering
 • Boka en skrivhandledare för att diskutera din text
 • Boka en bibliotekarie, exempelvis för att få hjälp att göra en litteraturöversikt

Kontakta oss

Webbplats
Studieverkstaden

Besöksadress
Universitetsbiblioteket, entréplanet

E-post
undervisning.ub@umu.se

Marika Wahlberg
2021-05-20