Samverkan och innovation

Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning.

Via mötesplatsen Jobbsnack får studenter träffa alumner och andra yrkesverksamma inom sin framtida bransch.

Foto: Elin Berge

Samverkan med det omgivande samhället bidrar till att den kunskap och kompetens som genereras vid Umeå universitet kommer till nytta. Till exempel genom att utveckla tänkande, teknik, processer och produkter. På samma gång ger samverkan ett inflöde av idéer, behov och erfarenheter till oss.

Berikar forskning och utbildning

Kort sagt är samverkan ett sätt att både främja samhällsutvecklingen och stärka kvaliteten hos såväl forskning som utbildning. Därför är det viktigt att vi har välutvecklade former för att arbeta tillsammans med näringsliv, företag, offentlig och ideell sektor. Ja, även andra universitet. 

Till hjälp finns olika stödfunktioner som kan bistå i frågor som gäller innovationer, samverkan och finansiering. 

Stöd till samverkansinslag i utbildning

Enheten för forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets centrala stöd för samverkan inom såväl utbildning som forskning, samt för forskningsfinansiering. Vi kan exempelvis hjälpa er med:

Stöd till innovation och nyttiggörande

Vid Umeå universitetet är samverkan och innovation väl integrerade i såväl utbildning som forskning. Vi uppmuntrar forskare, anställda och studenter att hitta vägar att förmedla sin kunskap och sina forskningsresultat så att de kommer människor och samhälle till nytta.

Läs mer under Innovations- och affärsutveckling

Kontakt

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Hans-Olov Byquist
enhetschef
Telefon: 090-786 53 55

Innovationskontoret 

Camilla Viklund
verksamhetsledare och vd för Umeå universitet Holding
Telefon: 070-522 85 51

Högskolelagen

"I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta."
– Högskolelagen, Kap. 1 § 2

Läs mer i Högskolelagen

Lena Holmberg
2021-12-06