Samverkansinslag i utbildning

Du som arbetar med utbildning kan på olika sätt få stöd för att hjälpa studenterna i övergången mellan studier och arbetsliv eller införa samverkansinslag i ett utbildningsprogram.

Vad är då ett samverkansinslag? Ja, det kan till exempel handla om praktik, studiebesök, gästföreläsare från yrkeslivet eller externa examensarbeten. Sådana här aktiviteter ger ofta en nyttig koppling till det stundande arbetslivet för studenterna, samtidigt som de fungerar som stöd i undervisning och lärprocesser. 

Läs gärna mer under Metoder för samverkan

Vill ni ha stöd vad gäller samverkan? 

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder:

  • stöd för och inspiration till att införa samverkansinslag i grund- och forskarutbildning.
  • kurser för undervisande lärare i och om samverkan.

Du som är lärare eller programansvarig kan också få hjälp med kontakter för studiebesök, praktik och gästföreläsningar, workshops om kompetens och omvärld, stöd för programutveckling, liksom karriärplanering för studentgrupper.

Olika modeller för samverkan

Vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan kan även hjälpa till att:

Dessutom arbetar vi med mötesplatsen Jobbsnack (f.d. Räkmacka), där studenter från utbildningsprogram får möta yrkesverksamma och lära sig mer om sin framtida karriär, olika möjliga vägval och arbetsmarknaden i Umeå- och Örnsköldsviksregionen.

Nyfiken? Välkommen att kontakta oss!

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Du hittar oss på plan 5 i Universitetsledningshuset

Anna Mannelqvist
verksamhetsledare
Tel: 0660-29 25 02
Mobil: 070-661 51 92

Lena Holmberg
2021-12-03