Co-op – Co-operative education

Co-op är en utbildningsmodell inom arbetsintegrerat lärande som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv.

Genom Co-op får studenter möjlighet att varva sin teoretiska utbildning med såväl projektkurser som betalda arbetsperioder ute hos företag. Detta ger studenterna värdefull praktisk kunskap och erfarenhet inom sitt ämnesområde, vilket i sin tur ökar chanserna till en anställning direkt efter examen. 

Fördelar med Co-op

För studenterna själva ger kombinationen av teori och praktik en god akademisk utbildning och värdefull yrkeskompetens i ett. De tar också med sig nya perspektiv och insikter från yrkeslivet tillbaka till utbildningen, vilket bidrar till att hålla programmet "up to date". För företagen innebär Co-op tidig kontakt med potentiella medarbetare. Därför ser många företag modellen som en effektiv rekryteringsform och investering för framtiden.

Aktuella utbildningsprogram

Idag tillämpas Co-op vid:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
  • Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik
  • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Enheten för forskningsstöd och samverkan bistår samtliga program och koordinerar samarbetet mellan företag, programansvariga och studenter.

Är ni intresserade av Co-op?

Kontakta oss gärna för mer information!

 

Några röster om Co-op

"Tillgången på kompetenta ingenjörer är en överlevnadsfråga" 

– Tillgången på kompetenta ingenjörer är en överlevnadsfråga för oss och andra företag i regionen. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge studenterna möjlighet att utvecklas professionellt i ingenjörsrollen redan under utbildningen. Vi går in i detta arbete med stor entusiasm och ser fram emot att få visa upp våra spännande företag, säger Anneli Jonsson vid Bosch Rexroth i Örnsköldsvik och medlem i referensgruppen för Co-op. 

 

"En fantastisk möjlighet för både våra studenter och för företagen"

– Det här är en fantastisk möjlighet både för våra studenter och för företagen. Studenterna får kontakt med företag tidigt i utbildningen, vilket ger dem en större förståelse för yrkesrollen och sina framtida arbetsuppgifter. Företagen å sin sida får möjlighet att lära känna en student under tre år genom ett samarbete som förhoppningsvis kan bidra till att utveckla företagets verksamhet, säger Staffan Schedin, programansvarig på Högskoleprogrammet i maskinteknik. 

 

 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta någon av våra Co-op-koordinatorer:

Lena Holmberg
2021-11-01