Studieadministrativa system

När du arbetar i de studieadministrativa systemen ska du göra det enligt de regler och riktlinjer som gäller för Umeå universitet.

Regelverket vid Umeå universitet

Selma - universitetets utbildningsdatabas

Utbildningsdatabasen som vi använder vid Umeå universitet heter Selma. I Selma hanterar vi

 • kursplaner
 • kurstillfällen
 • utbildningsplaner
 • programtillfällen

från förslag till fastställande.

Den information som institutionen lägger in i Selma ligger till grund för de uppgifter som levereras till antagning.se, universityadmissions.se, studera.nu och NyA. Informationen publiceras också i till exempel utbildningskataloger.

Ladok - det lokala studiedokumentationssystemet

Ladok är det lokala studiedokumentationssystemet som används av de flesta högskolor i Sverige. I Ladok dokumenteras uppgifter om studenter som till exempel

 • namn
 • personnummer
 • grundläggande behörighet
 • registrering
 • betyg på modul och kurs
 • programantagning
 • studieuppehåll
 • studieavbrott
 • tillgodoräknanden
 • examen

Antagning.se

Webbplats där nuvarande och blivande studenter anmäler sig till högskoleutbildning och kan få information om behörighet och urval.

Universityadmissions.se

Webbplats för internationella studenter som önskar studera i Sverige. Framförallt ansöker de till kurser och program här men de hittar också information om det svenska utbildningssystemet, viktiga myndigheter, länkar till relevanta webbsidor med mera.

Studera.nu

Webbplats där besökaren får information om högskolestudier. Besökaren kan söka fram och jämföra utbildningar, få information om högskoleprovet och utlandsutbildningar.

NyA

NyA är en del av det nationella antagningssystemet och består av två delar:

sökandewebben, Antagning.se och universityadmissions.se där studenten söker utbildning
NyA, som används för att handlägga anmälningar till universitet och högskolor.

Anja Axelsson
2021-05-20