Aktuell information

Här hittar du aktuell information om bland annat deadlines, funktioner i Ladok och möten.

Ladokinformation juni – öppet Zoommöte

Ladokgruppen bjuder in till den månatliga öppna Zoommötet där vi tar upp aktuell information om Ladok och Selma. Mötet äger rum onsdag den 22/6 klockan 10.00, se Zoomlänk nedan. Mötet spelas in och kan ses i efterhand på sidan för inspelade möten och utbildningar.

Länk till mötet: https://umu.zoom.us/j/64246447061

10 juni 2022

Rapportera resultat innan sommarsemestern

Numera finns det inget stoppdatum för inrapportering av resultat från vårterminen. Det beror på att Planeringsenheten inte längre gör någon halvårsbudget. Däremot är det bra att alla institutioner ser till att rapportera samtliga resultat innan sommarsemestern för att undvika att studenterna får problem med CSN.

Det går enkelt att söka ut klarmarkerade men ej attesterade resultat på en viss institution genom att gå in via Studiedokumentation – Kurs – Översikt pågående rapportering. Se lathunden "Avisera ett klarmarkerat resultat på nytt".

10 juni 2022

Nytt sätt att rapportera in studieaktivitet och finansiering

Nu kan du rapportera in studieaktivitet och finansiering på ett enklare sätt (med färre klick) genom funktionen Hantera flera – Dokumentera studieaktivitet- och finansiering. Genom den nya funktionen får du fram en lista med alla doktorander på din institution/enhet, oavsett forskarämne. Se den nya lathunden Rapportera studieaktivitet och finansiering via Hantera flera.

10 juni 2022

 

Support under sommaren

Från och med vecka 27 (4/7) kommer inga doktorandantagningar eller utresande utbytestillfällen att läggas in i Ladok. Skicka alltså in underlag för sådana antagningar i god tid innan detta datum. Vi kommer återigen att lägga in dessa antagningar i Ladok från med vecka 32 (8/8).

Under samma tidsperiod (4/7 – 8/8) hänvisar vi i första hand till vår supportadress ladok@adm.umu.se. Det kan ta lite längre tid än normalt att få svar.

10 juni 2022

 

Rapportera in studieaktivitet och finansiering för första halvåret 2022

Nu är det dags att rapportera in doktorandernas studieaktivitet för första halvåret 2022. Blanketten (på svenska och engelska) för att få in underlaget finns på blankettsidan. Uppgifterna ska finnas i Ladok senast 31 juli 2022.

20 maj 2022

 

Rapportering av studieaktivitet vid institutionstjänstgöring

På grund av inkomna frågor vill vi påminna om hur man ska fylla i doktoranders aktivitetsgrad när de har institutions- eller kliniktjänstgöring: Om doktoranden är anställd för bedriva forskarstudier på deltid, tillexempel 80 %, så ska aktivitetsgraden anges till 80 %. Resterande procent, till exempel 20 %, som utgörs av institutions- eller kliniktjänstgöring ska alltså inte räknas in i doktorandens aktivitetsgrad inom forskarutbildningen.

20 maj 2022

 

MFA införs i Ladok vecka 21

Nästa vecka (vecka 21) inför MFA, multifaktorsautentisering, i Ladok. Umeå universitet håller på att införa MFA för att öka säkerheten till våra konton och system. Från och med tisdag 24/5 kommer MFA att aktiveras i Ladok, det vill säga det kommer att krävas MFA för att logga in. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt aktiverar MFA på ditt konto (om du inte redan har gjort det) så att du kan fortsätta jobba i Ladok.

Detta är ett steg i planen att införa MFA på alla universitetsgemensamma system med central inloggning. MFA är en prioriterad säkerhetsåtgärd som ger ett ökat skydd för både ditt konto och våra gemensamma system.

Läs mer om MFA här: https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-digitala-tjanster/umu-id/sakrare-inloggning

Läs mer om aktiveringen av MFA här: https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-digitala-tjanster/umu-id/sakrare-inloggning/authenticator-mfa/

Hör gärna av dig till Servicedesk om du har frågor kring införandet av MFA.
Telefon: 090-786 63 00
Servicedesk: www.umu.se/servicedesk

20 maj 2022

 

 

Nya sätt att ange "Rättande lärare" vid klarmarkering

Från och med onsdag 16/3 kommer det att finnas fler val när rättande lärare ska anges:

• "Rapportörer med behörighet": Användare som har behörighet att rapportera på den institution som kursen tillhör kan väljas.

• "Användare på lärosätet": Alla användare i Ladok på Umeå Universitet kan väljas.

• "Övriga": Ett fritextfält för att kunna skriva upp personer som inte är användare i Ladok

14 mars 2022

 

Maria Bek
2022-06-21