Aktuell information

Här hittar du aktuell information om bland annat deadlines, funktioner i Ladok och möten.

Ladokinformation mars – öppet Zoommöte

Ladokgruppen bjuder in till den månatliga öppna Zoommötet där vi tar upp aktuell information om Ladok och Selma. Mötet äger rum tisdag den 29/3 klockan 13.00, se Zoomlänk nedan. Mötet spelas in och kan ses i efterhand på sidan för inspelade möten och utbildningar.

Zoomlänk till mötet: https://umu.zoom.us/j/62013991760

14 mars 2022

 

Nya sätt att ange "Rättande lärare" vid klarmarkering

Från och med onsdag 16/3 kommer det att finnas fler val när rättande lärare ska anges:

• "Rapportörer med behörighet": Användare som har behörighet att rapportera på den institution som kursen tillhör kan väljas.

• "Användare på lärosätet": Alla användare i Ladok på Umeå Universitet kan väljas.

• "Övriga": Ett fritextfält för att kunna skriva upp personer som inte är användare i Ladok

14 mars 2022

 

Förbättringar i deltagarlista för aktivitetstillfälle

Vid utskrift av deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle visas nu även information om aktivitetstillfället, till exempel aktivitetstillfällets namn och kurskoden som det är kopplat till. Dessutom kommer alla deltagare med när man exporterar listan med deltagare till CSV (Excel),
inte bara de studenter som visas på skärmen när deltagarlistan delas upp på olika sidor.

14 mars 2022

 

Nytt sätt att registrera flera doktorander samtidigt

Nu finns ett nytt sätt att registrera flera doktorander samtidigt på doktorsavhandlingen. Arbetssättet kan endast användas för doktorander som är antagna efter övergången till nuvarande Ladok, dvs efter december 2018. En reviderad lathund ("Registrering av flera doktorander utifrån tidsperiod") finns tillgänglig på sidan för lathundar, under rubriken Lathundar - Forskarnivå.

11 februari 2022

 

 

Inspelad utbildning om forskarnivå nu tillgänglig

I december genomfördes utbildningen "Forskarutbildning från ax till limpa" via Zoom. Inspelningen finns nu tillgänglig under menyn "Utbildningar" på sidan för inspelade möten och utbildningar.

Observera: Sedan utbildningen genomfördes har arbetssättet för att massregistrera doktorander förändrats (se nyhet ovan). Den del av utbildningen som visar det gamla sättet att registrera är därför bortklippt.

11 februari 2022

Maria Bek
2022-03-14