Utbildningar och supportstugor för Ladok

Studentcentrum/Ladokgruppen anordnar utbildningar som studieadministratörer måste genomgå för att få behörighet i Ladok.

Utbildningar anordnas även för lärare, som inte måste ha deltagit för att få behörighet i Ladok. Det finns också webbaserade instruktioner och lathundar som kan underlätta i arbetet.

Mer information om aktuella träffar och utbildningar finns på respektive sida.

Supportstugor

Utbildningar

Marika Wahlberg
2022-03-16