Utbildningsmaterial och lathundar

Här hittar du utbildningsmaterial och lathundar för alla som ska använda Ladok, oberoende av roll.

logga in i ladok

stöd och support

​Behöver du hjälp när du arbetar i nya Ladok?

Informationsträffar, workshops eller utbildningar kommer att bjudas ut löpande.

Du kan också skicka ditt ärende till ladok@adm.umu.se.

Kalendarium

Ett fel har inträffat.
Marika Wahlberg
2021-08-19