Utbildningar och lathundar för examinatorer och lärare

Material för lärare finns längre ner på den här sidan.

Find material for teachers further down on this page.

 

För examinatorer

In English further down.
Webbaserade instruktioner om hur du attesterar betyg digitalt i nya Ladok

Notera:

  • Sidan kan ta en stund att ladda. Det tar 5-15 minuter att gå igenom instruktionerna.

Lathundar

Attestera resultat

Attestera en enskild students resultat

Attestera när du inte har blivit aviserad via mail

Ta bort ett attesterat betyg

Ta bort ett attesterat betyg på forskarnivå på enskild student

Ta bort ett attesterat betyg på grund- eller avancerad nivå på enskild student

Ta bort ett attesterat betyg när en administratör eller lärare har förberett borttagning

For examiners

Web-based instructions on how to digitally certify results in the new Ladok.

Please note:

  • The page may take a while to load. It takes 5-15 minutes to review the instructions.

Manuals
Certify results

För lärare/For teachers

In English further down.

Lathundar

Rapportera resultat på modul

Rapportera resultat på en enskild student

Rapportera resultat på helkurs

 

Webbaserade instruktioner för att rapportera resultat

Resultatnoteringar - ett sätt att hålla ordning på examinationer
I Ladok kan du använda så kallade "resultatnoteringar" för att följa studenternas prestationer under kursens gång. Dessa resultatnoteringar består av kolumner där du till exempel kan notera närvaro på ett seminarium eller resultat på en tenta.

Du kan skapa resultatnoteringar själv eller ta hjälp av en administratör.

Lathund om hur du skapa resultatnoteringar på ett kurstillfälle

For teachers

Manuals

Report results on a module

Web-based instructions on how to report results

Please note:

  • The page may take a while to load. It takes ca 10 minutes to review the basics.
  • The video clips in the instructions have no sound.

support

​Behöver du hjälp när du arbetar i nya Ladok?

Informationsträffar, workshops eller utbildningar kommer att bjudas ut löpande.

Du kan också skicka ditt ärende till ladok@adm.umu.se.

Need support when working in the new Ladok system?

Information or education sessions will be arranged on a regular basis.

You can also send your support request to ladok@adm.umu.se.

Maria Bek
2022-04-27