Behörighet i Ladok

Ansöka om behörighet i Ladok

För ansökningsblanketter, se kolumnen till höger.

Blanketten kan skickas in via e-post (ladok@adm.umu.se) om den är digitalt signerad via eduSign av både sökande och prefekt/motsvarande. Blanketten ska inte ändras eller kompletteras efter att prefekt/motsvarande har signerat den. Fyll därför i blanketten i sin helhet innan prefekt/motsvarande signerar.


Blanketten kan även skickas in utskriven och signerad, via internposten.

Uppsägning av behörighet i Ladok

Av säkerhetsskäl måste institutionen meddela Ladokgruppen när en användare slutat vid institutionen eller bytt arbetsuppgifter så att behörigheten kan tas bort.
Användaren själv eller prefekt/motsvarande kan meddela per e-post (ladok@adm.umu.se) att behörigheten ska upphöra. Det går även att skicka in blanketten (se kolumnen till höger) för uppsägning med internposten, då måste den dock vara signerad.

Rapportera och attestera resultat i Ladok

För att kunna resultatrapportera och/eller attestera i Ladok så måste man först få behörighet i Ladok (se blanketter om behörighet). Behörigheten läggs upp i Ladok av Ladokgruppen.

När behörigheten är upplagd i Ladok behöver studieadministratören lägga in en rapporteringsrättighet och/eller attesteringsrättighet. Det behövs för att användaren ska kunna resultatrapportera och/eller attestera på en kurs, modul eller organisation.

Hur man går tillväga för att lägga upp en medarbetarrättighet går att läsa i lathundar som ligger under 'Lathundar/Resultat'.

Om det är en studieadministratör som ska resultatrapportera måste denne lägga upp en rapporteringsrättighet på sig själv.

blanketter

Ansökan om användarbehörighet för läsrättighet

Ansökan om användarbehörighet för studieadministratör

Ansökan om användarbehörighet för resultarapportör (lärare)

Ansökan om användarbehörighet för attestant (examinator)

Application examiner in Ladok

 

Uppsägning av behörighet;

Av säkerhetsskäl måste institutionen meddela Ladokgruppen när en användare slutat vid institutionen eller bytt arbetsuppgifter så att behörigheten kan tas bort.

Antingen mejlar prefekt eller motsvarande till Ladokgruppen när en användares behörighet ska tas bort.

Eller så skickar man in blanketten;

Uppsägning av användarbehörighet

Marika Wahlberg
2022-01-27