Behörighet och rapportering/attestering  i Ladok

Ansöka om behörighet i Ladok

Blanketten kan skickas in utskriven och signerad, via internposten.

Du kan även skicka in blanketten via e-post (ladok@adm.umu.se) om den är digitalt signerad via eduSign, av både dig som sökande och prefekt eller motsvarande. Blanketten ska inte ändras eller kompletteras efter att prefekt eller motsvarande har signerat den.

 

Att rapportera/attestera i Ladok

För att kunna resultatrapportera och/eller attestera i Ladok så​ måste man först få behörighet i Ladok (se blanketter om behörighet). Behörigheten läggs upp i Ladok av Ladokgruppen.

När behörigheten är upplagd i Ladok behöver studieadministratören lägga in en rapporteringsrättighet och/eller attesteringsrättighet. Det behövs för att användaren ska kunna resultatrapportera och/eller attestera på en kurs, modul eller organisation.

Hur man går tillväga för att lägga upp en medarbetarrättighet går att läsa i lathundar som ligger under 'Lathundar/Resultat'.

Om det är en studieadministratör som ska resultatrapportera måste denne lägga upp en rapporteringsrättighet på sig själv.

Ansökan om behörighet

Beställ användarbehörighet i Ladok genom att fylla i en blankett som du sedan skickar till Studentcentrum/Ladokgruppen.

Blanketten kan skickas in utskriven och signerad via internposten.

Du kan även skicka in blanketten via e-post om den är digitalt signerad via eduSign, av både dig som sökande och prefekt eller motsvarande.

 

Ansökan om användarbehörighet för läsrättighet

Ansökan om användarbehörighet för studieadministratör

Ansökan om användarbehörighet för resultarapportör (lärare)

Ansökan om användarbehörighet för attestant (examinator)

 

Uppsägning av behörighet;

Av säkerhetsskäl måste institutionen meddela Ladokgruppen när en användare slutat vid institutionen eller bytt arbetsuppgifter så att behörigheten kan inaktiveras.

Antingen mejlar prefekt el motsvarande till Ladokgruppen när en användares behörighet ska inaktiveras.

Eller så skickar man in blanketten;

Uppsägning av användarbehörighet

Marika Wahlberg
2021-09-02