Behörighet i Ladok

För att söka behörighet till Ladok så behöver du skicka in en blankett för den behörighet du ska ha.

Blanketterna hittar du till höger.

Blanketterna kan skickas in utskriven och signerad via internposten.

Du kan även skicka in blanketten via e-post (ladok@adm.umu.se) om den är digitalt signerad via eduSign, av både dig som sökande och prefekt eller motsvarande. Blanketten ska inte ändras/kompletteras efter att prefekt eller motsvarande har signerat den.

OBS! Under Covid-19 finns det ytterligare ett alternativ när det gäller att skicka in blanketten via e-post. Detta läser du mer om till höger.

Lägga in rättighet för användare

Om man ska resultatrapportera eller attestera i Ladok så​ måste personen ges rapporterings- och/eller attesteringsrättighet på en kurs, modul eller organisation. Detta läggs in av studieadministratören.

Hur man går tillväga går att läsa i lathundar som ligger under 'Lathundar/Resultat'.

Om det är en studieadministratör som resultatrapporterar måste denne även ge sig själv rapporteringsrättighet.

Ansökan om behörighet

Beställ användarbehörighet i Ladok genom att fylla i en blankett som du sedan skickar till Studentcentrum/Ladokgruppen.

Blanketterna kan skickas in utskriven och signerad via internposten.

Du kan även skicka in blanketten via e-post om den är digitalt signerad via eduSign, av både dig som sökande och prefekt eller motsvarande.

Se blanketterna nedan.

Tillfälligt alternativ under Covid-19;

  1. Klicka på den blankett som är aktuell för dig.
  2. Fyll i blanketten och spara ner den till din dator. Alla fält måste fyllas i, förutom fältet för signatur. Namnförtydligandet ska alltså fyllas i eftersom du ska bekräfta att du har läst reglerna.
  3. Mejla blanketten till din prefekt/chef el motsvarande. Hen fyller i fälten datum, namnförtydligande och telefon.
  4. Prefekten/chefen skickar ett mejl till ladok@adm.umu.se och bifogar den ifyllda behörighetsblanketten. I mejlet ska prefekten eller motsvarande skriva att hen godkänner behörighetsansökan.

Problem med att fylla i och spara den ifyllbara blanketten?
Se nedanstående lathund!

Lathund - Fyll i och spara en ifyllbar blankett

Ansökan om användarbehörighet för läsrättighet

Ansökan om användarbehörighet för studieadministratör

Ansökan om användarbehörighet för resultarapportör (lärare)

Ansökan om användarbehörighet för attestant (examinator)

Av säkerhetsskäl måste institutionen meddela Ladokgruppen när en användare slutat vid institutionen eller bytt arbetsuppgifter så att behörigheten kan avslutas.

Antingen mejlar prefekt el motsvarande till Ladokgruppen när en användares behörighet ska tas bort. Eller så skickar man in blanketten;

Uppsägning av användarbehörighet

Marika Wahlberg
2021-06-14