Ladok - forskarnivå

Registrering av forskarstuderande

Enligt rektorsbeslut (dnr 520-438-01) ska institutionerna registrera alla sina aktiva forskarstudenter i Ladok vid varje terminsstart.

Länk till blanketten 'Aktivitet, finansiering och registrering' hittar du längst ned på den här sidan.

Rapportera aktivitet och finansiering

Alla institutioner ska rapportera in aktivitet och finansiering för forskarstudenter. Blanketten för att samla in uppgifterna heter "Aktivitet, finansiering och registrering'.

De uppgifter som institutionen rapporterar in skickar Studentcentrum/Ladokgruppen sedan vidare till SCB. Det görs i slutet av varje kalenderhalvår. Ytterligare instruktioner om vilka uppgifter som ska rapporteras in i Ladok finns i dokumentet "Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå" på SCB:s sida.

Blankettlista Utbildning och forskning

UTBILDNING OCH SUPPORT

Vill du få mer utbildning i Ladok? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Marika Wahlberg
2022-01-27