NyA

NyA är ett antagningssystem som består av NyA-klienten och NyA-webben. NyA-webben är till för dig som ska göra reservantagning, ange antagningstal eller ta ut sökandelistor och statistik till din institutions utbildningar.

NyA-klienten används av handläggare vid Studentcentrum/Antagningen och av dig som ska fatta behörighetsbeslut för programstudenternas val av programkurser.

Undvik utskick till sökande före urval 1

Utskick till sökande innan urval 1 ska endast göras i undantagsfall.

Tänk på att

  • endast skicka information till dem som sökt utbildningen eller kursen som förstahandsval
  • formulera brevet så att den sökande inte kan tro att hen är antagen
  • poängtera att det inte är ett antagningsbesked, utan endast information

IT-Support

Om du har frågor om installation av NyA-klienten:

Kontakta ITS

Folkbokförda utanför Sverige

Sökande som inte är folkbokförda i Sverige och som antas till studier på grund-, avancerad eller forskarnivå får automatiskt en tillfällig identitet i NyA och Ladok. Blir de senare folkbokförda i Sverige måste de ansöka på blanketten som nås via länken nedan om att den tillfälliga identiteten byts till det svenska personnumret för att deras genomförda studier ska registreras rätt i Ladok.

Byte från tillfällig identitet till svenskt personnummer vid Umeå universitet

Anita Engkvist
2021-12-12