NyA-webben

I NyA-webben loggar du in med ditt Umu-id. Du kan logga in från vilken dator du vill eftersom systemet är webbaserat.Du söker den behörighet du behöver i ditt arbete och kan tilldelas tre olika behörighetsnivåer.

Basanvändare (läsrättighet)
Titta på en persons anmälan, meriter och dokument. Du hittar e-postadresser och telefonnummer till dem som anmält sig. Ta ut sökandelistor, statistik och skapa etiketter för utskick via post för de utbildningar som är kopplade till din institution.

Administrationsanvändare (läs- och skrivrättighet)
Titta på en persons anmälan, meriter och dokument. Du hittar e-postadresser och telefonnummer till dem som anmält sig. Ta ut sökandelistor, statistik och skapa etiketter för utskick via post för de utbildningar som är kopplade till din institution.

Lägga in antagningstal, planeringstal och efterantagningstal samt stänga för sen anmälan. Genomföra reservantagning, lägga in återbud samt hantera villkor.

Bedömning
Granska och lägga behörighetsbeslut på sökande till senare del av program samt masterprogram.

Skicka in blankett

Du får behörighet till systemet när du skickat in en beställning av användarbehörighet till antagning@adm.umu.se. Blanketten hittar du under relaterad information på den här sidan. Både du och din chef kan signera blanketten med eduSign.

Du får en bekräftelse med instruktioner till din e-post när behörigheten tilldelats.

Hur gör jag om någon saknar behörighet?

I NyA måste antagna med villkor granskas och hanteras för att kunna registreras eller få ett beslut om obehörighet. Antingen markeras att villkoret är uppfyllt eller ej uppfyllt. Om någon med en villkorsfotnot inte anses behörig ska beslutet läggas in på personen i NyA-webben. Välj då struken- ej uppfyllt villkor. Skriv gärna en egen notering om ärendet.

Den sökande får en avisering om ett nytt antagningsbesked med en överklagandenot med information om var ett överklagande ska skickas.

Ta bort villkor på flera sökande
Om du loggar in på hjälpsidan i NyA-webben så hittar du instruktioner för att ta bort villkor på flera sökande.

Vanliga villkor

De vanligaste noterna innebär följande besked till den antagna:

VI, AV
Du är villkorligt behörig till utbildningen. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta en erbjuden plats i anspråk. (AV- villkor hanteras av Ladokgruppen. Avser grundläggande behörighet på avancerad nivå).

BCONEX
Du är villkorligt behörig vad gäller den grundläggande behörigheten för utbildning på avancerad nivå. Du måste senast vid kursstart kunna visa upp att du uppfyller kravet om avslutad examen om minst 180 högskolepoäng.

42VI-BAS
Eventuell antagning/reservplats gäller på villkor att du är klar med behörighetsgivande basårskurser som kan uppvisas vid registreringen.

SV
Om du är antagen kommer du att få en räkning från universitetet eller högskolan som du är antagen till. Du måste betala räkningen för att påbörja utbildningen. Om du är reserv står du på väntelista till utbildningen.

Notera att du som administrerar inte kan plocka bort SV-villkoret utan det hanterar Ladokgruppen när betalning har inkommit.

Ta bort villkor på flera sökande
Om du loggar in på hjälpsidan i NyA-webben så hittar du instruktioner för att ta bort villkor på flera sökande.

Strykningsorsaker

Nedan finns de vanligaste koderna för orsaker till att en sökande strukits från sökt utbildning. Koderna syns i den sökandes anmälan. I NyA-webben syns de i rutinen Antagna/Reserver under fliken Strukna.

EJ
Du har svarat nej eller inte svarat alls.

TA
Takvärdesstruken. Antagen till högsta möjliga högskolepoäng.

OB
Obehörig

ÅL
Återbud via Ladok.

ÅB
Återbud via sökandewebben.

UB
Uteblev

Användarstöd

I NyA användarstöd hittar du hjälpsidor för NyA-webben, det vill säga manualer och instruktionsfilmer. Skapa konto och gå dit för aktuell information.

nyaanvandarstod.uhr.se/

Gå till "Ansök om konto" i sidhuvudet för att skapa konto.

Anita Engkvist
2022-01-27