Selma

Selma hanterar

  • förslag på kurs- och utbildningsplaner
  • fastställda kurs- och utbildningsplaner
  • äldre kurs- och utbildningsplaner.

Utbildningsutbudet, som består av kurstillfällen, kurspaket och programtillfällen med tillhörande kurskoder och anmälningskoder, hanteras också i systemet. Informationen i Selma levererar uppgifter till utbildningskatalogen på universitetets hemsida, antagning.se, universityadmissions.se, studera.nu, NyA med mera.

Regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå

Regelverk - se under rubriken 'Utbildning på grund- och avancerad nivå'

Stöd i arbetet med utbildningsutbudet

På den här sidan finns det ett antal dokument och instruktioner för dig som arbetar med att lägga in utbudet av utbildningar i Selma.

Ställa in en utbildning

Enligt förvaltningslagen får ett gynnande myndighetsbeslut inte återkallas. Det betyder att en utbildning bara kan ställas in innan de sökande fått sina första antagningsbesked. Om du vill ställa in en kurs eller ett program ska du skicka ett meddelande till Antagningen och Selma genom att klicka på länken nedan.

Ställ in kurs eller program​

Administration i Selma

Du behöver en användarbehörighet för att arbeta i Selma. Du loggar sedan in i Selma via länken som du hittar under "Administration i Selma" på den här sidan. Där når du även kontaktuppgifter till Studentcentrum/Ladokgruppen om du vill få mer utbildning eller har frågor om Selma.

administration i selma

Skaffa eller ändra användarbehörighet i Selma

Nedan hittar du blanketter för behörighet gällande kurstillfälle/programtillfälle och kursplan/utbildningsplan.

P g a Covid-19 så gäller denna rutin kring behörighetsansökan i Selma;

  1. Klicka på den blankett som är aktuell för dig.
  2. Fyll i blanketten och spara ner den till din dator. Alla fält måste fyllas i, förutom fältet för signatur. Namnförtydligandet ska också fyllas i eftersom du ska bekräfta att du har läst reglerna.
  3. Mejla blanketten till din prefekt/chef el motsvarande. Hen fyller i fälten datum, namnförtydligande och telefon.
  4. Prefekten/chefen skickar ett mejl till selma@adm.umu.se och bifogar den ifyllda behörighetsblanketten. I mejlet ska prefekten eller motsvarande skriva att hen godkänner behörighetsansökan.

Blankett kurstillfälle - programtillfälle

Blankett kursplan - utbildningsplan

Om du inte längre ska arbeta i Selma, vänligen meddela det till Studentcentrum/Ladokgruppen.

Logga in i Selma

Du loggar in i Selma med ditt Umu-id.

Klicka här för att logga in i Selma

Driftstopp och uppdateringar

Planerade driftstopp och uppdateringar i Selma följer vanligtvis driftsättningarna för Ladok.

Utbildning och support

Önskar du en djupare utbildning i Selma? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Anja Axelsson
2021-06-09