System och digitala verktyg

Ladok

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av lärosäten och CSN. Systemet ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen.

Selma

Selma är den utbildningsdatabas som samlar och administrerar universitetets utbildningar.

NyA

NyA ett antagningssystem för att reservantagning, ange antagningstal eller ta ut sökandelistor och statistik.

Web-ISP

Web-ISP används för att hantera den individuella studieplanen på forskarnivå.

Canvas

Canvas är Umeå universitets centrala lärplattform där du som lärare bland annat skapar din kurssajt och inlämningsuppgifter för kursen.

Cambro och Moodle - avveckling

De gamla lärplattformarna Cambro och Moodle stänger under 2023. Läs mer om vad du behöver göra med det material du vill spara.

Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid.

Plagiat och Ourginial

Ouriginal är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. 

Umu Play

Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

Inspera

Inspera Assessment är Umeå universitets system för digital salstentamen.

Teams

Teams är en av universitetets tjänster för digitala möten. Teams är tillgängligt för alla med ett Umu-id.

Zoom

Zoom är en tjänst för digitala möten och undervisning. Zoom är tillgängligt för alla med ett Umu-id.

Maja Wik
2022-11-30