Digital salstentamen - Inspera

Obligatorisk grundutbildning

Du måste genomgå grundutbildningen för att kunna ansöka om ett användarkonto för Inspera.

Inspera Assessment är Umeå universitets system för digital salstentamen.

Efter att du genomgått en obligatorisk grundutbildning kan du logga in och börja skapa tentamensuppgifter i Inspera.

Hanna Karlsson
2022-12-06