Digital salstentamen - Inspera

Obligatorisk grundutbildning

Du måste genomgå grundutbildningen för att kunna ansöka om ett användarkonto för Inspera.

Inspera Assessment är Umeå universitets system för digital salstentamen. Här kan du läsa mer om systemet, vilka roller du kan ha när du använder systemet och vad du behöver göra för att få tillgång till Inspera.

I Inspera finns roller för bedömare, författare, kursadministratör och tentamensvärd. En användare kan ha flera roller och du måste först genomgå en obligatorisk grundutbildning innan du kan logga in i systemet.

Utbildningsmodulerna är uppdelade efter de olika rollerna och fungerar även som stödmaterial och guider när du arbetar praktiskt i systemet.

Hur kan jag börja använda Inspera för digital salstentamen?

Efter att du genomgått en obligatorisk grundutbildning kan du logga in och börja skapa tentamensuppgifter i Inspera. För att kunna skapa en digital salstentamen behöver även en kursadministratör genomgå en obligatorisk grundutbildning.

Därefter kan ett aktivitetstillfälle skapas i Ladok och en beställning på tentamensskrivning skickas till tentamensservice.

Läs mer om hur du bokar en tentamensskrivning.

Notera att det endast är tentamensservice tentavakter som är utbildade att bemanna en digital salstentamen vid Umeå universitet.

Utbildning och stöd för digital salstentamen

Obligatorisk grundutbildning

I en digital kurs i Canvas kan du genomgå dina obligatoriska utbildningsmoment samt inhämta den kunskap som behövs för genomförandet av en digital salstentamen. Utbildningsmaterialet är anpassat efter den roll eller behörighet du ska ha som användare i Inspera. Det finns bland annat utbildningspaket för provkonstruktörer/författare, bedömare, kursadministratörer och tentamensvakter.

Länk till digital kurs i Canvas

Gå med i kursen och sedan kan du följa instruktionerna för att slutföra de obligatoriska utbildningsmomenten för respektive användarroll. Efter slutförd utbildning kan du ansöka om ett användarkonto som normalt aktiveras inom ett par arbetsdagar.

Stöd och support

Anslut till E-café tisdagar till fredagar mellan kl 10-12 för att få svar på frågor om Inspera.

Läs mer om E-café i Zoom

Kontakta Servicedesk och välj kategori "Inspera" för att registrera ett ärende.

Ellen Säll
2023-10-20