Ladok

Inloggning

Logga in i Ladok

Du loggar in med ditt Umu-id.

stöd och support

Användarstöd i Ladok

Om du är administratör hittar du lathundar och inspelade utbildningar på Ladokgruppens Teamsyta.

Behörigheter Ladok

Ansök eller avsluta

Vissa behörigheter kräver utbildning.

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av lärosäten och av CSN. Systemet ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Maria Bek
2022-11-30