Behörighet i Ladok

Vissa behörigheter kräver en utbildning i Ladok. Ansöker du om behörighet att arbeta i systemet som studieadministratör, blir du kontaktad av Ladokgruppen efter att du har skickat in din behörighetsblankett.

Ansöka om behörighet i Ladok

För ansökningsblanketter, se kolumnen till höger.

Blanketten kan skickas in via e-post (ladok@adm.umu.se) om den är digitalt signerad via eduSign av både sökande och prefekt/motsvarande. Blanketten ska inte ändras eller kompletteras efter att prefekt/motsvarande har signerat den. Fyll därför i blanketten i sin helhet innan prefekt/motsvarande signerar.

Blanketten kan även skickas in utskriven och signerad, via internposten.

Rapportera och attestera resultat i Ladok

För att kunna resultatrapportera och/eller attestera i Ladok så måste man först få behörighet i Ladok. Behörigheten läggs upp i Ladok av Ladokgruppen.

När behörigheten är upplagd i Ladok behöver studieadministratören lägga in en rapporteringsrättighet och/eller attesteringsrättighet. Det behövs för att användaren ska kunna resultatrapportera och/eller attestera på en kurs, modul eller organisation.

Uppsägning av behörighet i Ladok

Av säkerhetsskäl måste institutionen meddela Ladokgruppen när en användare slutat vid institutionen eller bytt arbetsuppgifter så att behörigheten kan tas bort.
Användaren själv eller prefekt/motsvarande kan meddela per e-post (ladok@adm.umu.se) att behörigheten ska upphöra. Det går även att skicka in blanketten (se kolumnen till höger) för uppsägning med internposten, då måste den dock vara signerad.

Maria Bek
2023-04-18