Dokumentation i Ladok på forskarnivå

Inloggning

Logga in i Ladok

Du loggar in med ditt Umu-id. Det finns även en inloggningslänk till Ladok under rubriken "Inloggningar" på startsidan i Aurora. 

stöd och support

Om du är administratör hittar du lathundar och inspelade utbildningar på Ladokgruppens Teamsyta.

Om du är resultatrapportör eller attestant hittar du lathundar här. 

Kontakta gärna vår support, ladok@adm.umu.se, vid frågor. 

Behörigheter Ladok

Ansök eller avsluta

Vi erbjuder utbildningar för alla behörigheter i Ladok. Om du ansöker om behörighet som studieadministratör är en introducerande träff obligatorisk. 

Resultat och registreringar som institutionen lägger in i Ladok utgör underlag för både institutionens intäkter och Umeå universitets anslag från departementet. Uppgifter från Ladok rapporteras exempelvis till CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Registrering av forskarstuderande

Enligt rektorsbeslut (dnr 520-438-01) ska institutionerna registrera alla sina aktiva forskarstudenter i Ladok vid starten av varje halvår.

Doktoranden anger om hen vill vara registrerade kommande halvår på "Blankett för studieaktivitet, finansiering och registrering för forskarnivå".

Rapportera studieaktivitet och finansiering

Alla institutioner ska rapportera in studieaktivitet och finansiering för forskarstudenter. Blanketten för att samla in uppgifterna heter "Blankett för studieaktivitet, finansiering och registrering för forskarnivå".

De uppgifter som institutionen rapporterar in skickar Studentcentrum/Ladokgruppen sedan vidare till SCB. Det görs i slutet av varje kalenderhalvår. Ytterligare instruktioner om vilka uppgifter som ska rapporteras in i Ladok finns i dokumentet "Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå" på SCB:s sida.

Maria Bek
2023-04-18