Ökad tillitsnivå på universitetskonton - Ladok först ut

Från och med 1 juni 2023 måste alla medarbetare vid Umeå Universitet som är Ladokanvändare ha minst tillitsnivå AL2 på sitt universitetskonto (UMU-id) för att logga in och jobba i Ladok.

Kravet på ökad tillitsnivå gäller oavsett om man är studieadministratör, resultatrapportör, attestant eller har någon annan behörighet i Ladok. Dessa medarbetare behöver uppgradera sitt universitetskonto till AL2 så fort som möjligt. 

Vad betyder tillitsnivå?

Umeå universitet är en del av federationen SWAMID och behöver därför följa deras regler för hur konton hanteras. En av reglerna är tillitsnivåer på konton. Tillitsnivå handlar om hur säkra vi är på vem som innehar ett universitetskonto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på den högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll. En legitimationskontroll kan till exempel vara att användaren loggar in med sitt Bank-id.

De flesta anställda vid Umeå Universitet har idag tillitsnivå AL1, men fler och fler system kommer kräva högre tillitsnivåer i framtiden. Det har bland annat att göra med det rådande världsläget och ökat krav på IT-säkerhet.

Ladok först ut att kräva tillitsnivå AL2

Vid Umeå Universitet är det Ladok som är först ut att kräva tillitsnivå AL2 vid inloggning. Ladok är ett viktigt ekonomiskt system där bland annat myndighetsbeslut om studenters resultat tas och registreringar läggs in.
Från och med 1 juni 2023 måste den som har en behörighet i Ladok ha uppgraderat sitt universitetskonto till tillitsnivå AL2 för att kunna logga in och jobba i systemet.

 

Hur gör jag för att uppgradera till AL2?
Du gör din uppgradering själv genom att bekräfta ditt universitetskonto med Bank-id eller FrejaID. Om dessa alternativ inte möjliga för dig kan du vända dig till Servicedesk och visa upp din legitimation där. 

Följ länken för att uppgradera till AL2 (Börja med att logga in med ditt UMU-id): Öka tillitsnivån på ditt universitetskonto

Uppgradera din tillåtsnivå

För att uppgradera din tillitsnivå går du in via Servicedesk och loggar in med ditt UMU-id: Kontrollera och uppgradera tillitsnivå

Du använder Freja ID eller Bank-ID. Om dessa alternativ inte möjliga för dig kan du vända dig till Servicedesk och visa upp din legitimation där. 

Maria Bek
2023-05-03