Uppföljning av behörigheter i Ladok

Ladokgruppen har en skyldighet att ha en rutin för att kontinuerligt följa upp personalens behörigheter i Ladok. Vår bedömning är att institutionerna själva har den bästa lokala kännedomen om vilken personal som ska ha kvar sin behörighet i Ladok.

Följande rutin gäller från och med höstterminen 2022:


1. En gång om året (oktober): En fysisk papperslista med studieadministratörer som har behörighet på varje institution skickas ut till respektive prefekt med internposten. Detta för att säkerställa att endast studieadministratörer som är kvar på sin anställning har behörighet i Ladok. Papperslistan ska signeras och skickas in till Ladokgruppen, som följer upp att listor från samtliga institutioner kommer in.


2. Två gånger om året (april och november): Studieadministratörerna får en uppmaning och en instruktion via mail om hur de i Ladok ska söka ut resultatrapportörer samt attestanter (examinatorer) med en aktiv behörighet på den egna institutionen. Om de hittar en eller flera lärare som inte längre bör ha behörighet i Ladok, meddelar de institutionens prefekt.


3. Prefekten skickar ett mail till Ladokgruppen med information om vilka lärare på den egna institutionen som inte längre ska ha behörighet i Ladok.

Har du frågor om denna rutin, kontakta gärna Ladokgruppen på ladok@adm.umu.se.

Maria Bek
2023-04-18